Gent is opnieuw een faire gemeente

02 Maart 2023

Gent is opnieuw een faire gemeente

"Bovendien werken we niet enkel stadsintern samen maar ook met middenveld, ondernemers en kennisinstellingen." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management  

Deze week behaalden we opnieuw het certificaat Fair Trade Gemeente. De Fair-o-meter gaf Gent de hoogste score. Gent behaalde als eerste de titel en is al sinds 2005 een Fair Trade Gemeente. Maar ook lang daarvoor hadden we als stad al een werking rond eerlijke handel. We hebben dan ook een rijk en solidair mondiaal middenveld. Deze week kregen we bovendien ook het certificaat van Oost-Vlaanderen voor het behalen van 10 mondiale uitdagingen. Dragen deze titels en certificeringen bij aan het solidaire beleid van Stad Gent? 

De koffie uit de Gentse stadsautomaten is fair trade. Het nieuwe bestek rond wijnen dat deze week door de gemeenteraad werd goedgekeurd, eist dat wijnen fair trade of bio zijn. Jaarlijks staan we in april stil bij de kost van de fast fashion industrie en gaan we voor een eerlijke en duurzame mode. Er beweegt dus heel wat op het vlak van eerlijke handel. 

Hoe kijkt Hafsa El-Bazioui naar de evolutie in eerlijke handel?

Helpen deze erkenningen en certificaten de stad verder vooruit of is het vooral voor eigen kerk preken?

Hafsa: "Zeker, bewustmaking blijft nodig. Eerlijke handel is een opstap naar mondiale rechtvaardigheid en mensenrechten wereldwijd. Erkend worden in het harde werk dat het team Internationale solidariteit doet, is altijd aanmoedigend. Helaas is het – 18 jaar na onze titel - nog steeds wereldwijd geen evidentie om eerlijke prijzen te betalen voor onze kleding of chocola."

"Daarom dat ik het net ook heel belangrijk vind om elkaar te blijven stimuleren en aanmoedigen. Het is motiverend om samen te komen met lokale besturen die stappen zetten of die een pioniersrol opnemen."

"Ook blijven spreken in je eigen bubbel is noodzakelijk, het is kwestie van de bubbel groter te maken en als concentrische cirkels uit te breiden."Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management

 Je hebt als schepen zowel de bevoegdheid internationale solidariteit en facilitair management, waaronder het aankoopbeleid. Geeft dit kansen?

Hafsa: "Natuurlijk geeft dit extra handvaten en alertheid om er voortdurend aan te kunnen werken. We gaan door heel wat crisissen en we moeten ook stadsinterne verworvenheden blijven bewaken."

"Voor ik schepen werd, was eerlijke handel bij stadsaankopen al structureel verankerd, dankzij het werk van collega Tine Heyse. Het aankoopbeleid van stad Gent werd in 2008 naar een strategisch niveau getild en samenwerking is het sleutelwoord."

"Stad Gent heeft binnen Facilitair management een cel voor het aankoopbeleid. Zij zetten overheidsopdrachten in de markt en doen dat in co-productie met collega’s van allerlei andere diensten."

"Daar is een specifieke werkgroep voor 'aankoop plus': collega’s van de dienst milieu en klimaat, de juridische dienst, dienst economie, internationale solidariteit, onze IT partner et cetera bekijken samen de grote overheidsopdrachten van de stad en geven vanuit hun vakgebied input om de opdracht zo duurzaam mogelijk in de markt te zetten. Dat gaat van mobiliteitseisen, over bio-katoen tot mensenrechten."

"Er zijn ook infofiches in opmaak met instructies over duurzame overheidsopdrachten die andere collega’s doorheen de hele stad kunnen gebruiken. Immers, veel diensten doen kleinere aankopen, los van de cel aankoopbeleid die zich ontfermt over de hele grote aanbestedingen." 

"Bovendien werken we niet enkel stadsintern samen maar ook met middenveld, ondernemers en kennisinstellingen."

"De kennis delen we via Toolboxen en handleidingen maar ook via trefdagen zoals die van de Fair Trade gemeente en via website van gentfairtrade.be."

Wat zijn de uitdagingen?

Hafsa: "Wereldwijd zijn er gigantische uitdagingen. 1 op 3 mensen leven in armoede, mensenrechten worden geschonden, polarisering neemt toe en er zijn heel wat nieuwe conflicten en oorlogen."

"We moeten dus absoluut blijven inzetten op internationale solidariteit en alle hefbomen die we als lokaal bestuur in handen hebben, gebruiken. Bij aankopen is het uitermate belangrijk om het goede voorbeeld te geven als Stad."

"Maar ook hier botsen we op drempels, en haalbaarheid. Het is vaak de kip of het ei. Standaarden in overheidsopdrachten kunnen zeer ambitieus zijn, als de markt ze niet kan aanbieden sta je nergens. Zie nu ook de huidige crises en daaruit voortvloeiende toeleveringsproblemen."

"We gaan voor zo duurzaam en fair mogelijk. Een leverancier zal pas investeren als er een afnemer is, een aankoper wil pas voorwaarden opnemen als er aanbod zal zijn."

"We hebben als grote aankoper de kans om voor het hoogst haalbare te gaan, niet voor de kleinste gemene deler. Ik ben dan ook heel trots op de gedrevenheid van zowel de aankopers binnen facilitair management als op de diensten die hier voortdurend input en waakzaamheid bieden."

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.