Gent investeert in armoedebestrijding

20 December 2019

Gent investeert in armoedebestrijding

Ook armoedebestrijding is en blijft voor de stad de komende zes jaar een prioriteit. Gemeenteraadslid en federaal volksvertegenwoordiger Evita Willaert maakte dit tijdens de gemeenteraad nog eens héél duidelijk: “De uitdagingen in onze stad op vlak van armoedebestrijding blijven groot, want er leven nog altijd 40.000 Gentenaars in financiële armoede. We moeten de strijd dus verderzetten.”

De uitkeringen moeten omhoog

Al 12 jaar lang belooft de ene na de andere regering de armoede te bestrijden, de kinderarmoede te halveren, mensen die leven in armoede boven de armoedegrens te tillen … Maar al 12 jaar lang staan alle armoedebarometers op rood. De kinderarmoede werd niet gehalveerd, ze nam toe. Nooit was het armoederisico groter, nooit waren er meer mensen afhankelijk van het leefloon, nooit moesten meer mensen beroep doen op de voedselbanken. Het is duidelijk, te veel mensen, te veel Gentenaars, hebben simpelweg te weinig middelen om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.

“Ook gaan we de komende zes jaar opnieuw een stap verder. Deze legislatuur zullen we nog eens 25 miljoen euro extra investeren in de armoedebestrijding. Acht miljoen hiervan investeren we specifiek in de strijd tegen kinderarmoede.” - Evita Willaert

We maken het verschil, waar we kunnen

Met stijgende Vlaamse en federale facturen en te lage uitkeringen is het voor een stad onmogelijk om het probleem van armoede op te lossen. Maar dat wil niet zeggen dat we geen wezenlijk verschil kunnen maken. Gent is één van de weinige centrumsteden waar de armoede licht daalt. Wij geven boven het leefloon extra middelen via het systeem van aanvullende financiële hulpverlening, met prioriteit voor gezinnen met kinderen. Zo zorgen we dat onze armste inwoners meer kansen krijgen.

“Ook gaan we de komende zes jaar opnieuw een stap verder. Deze legislatuur zullen we nog eens 25 miljoen euro extra investeren in de armoedebestrijding. Acht miljoen hiervan investeren we specifiek in de strijd tegen kinderarmoede,” aldus Evita.

Waar heb ik recht op?

Een groot probleem is dat mensen vaak niet weten waar ze recht op hebben. Daarom investeert de stad 15 miljoen euro in de pro-actieve rechtenbenadering. Die moet ervoor zorgen dat we zelf actief mensen opsporen die recht hebben op bepaalde maatregelen of hen het recht garanderen door het automatisch uit te keren.

Armoede bestrijden we niet alleen

Armoede bestrijden we in Gent met talloze partners. Daarom trekken we ook 1,2 miljoen euro extra uit voor hen. Dit moet nieuwe ideeën van onderuit financiële ademruimte en kansen bieden. Ook op vlak van armoedebestrijding is innovatie nodig.

Om af te sluiten citeerde Evita Willaert Nelson Mandela: “Poverty is not an accident. Like slavery and apartheid, it is man-made and can be removed by the actions of human beings. (…) Overcoming poverty is not a gesture of charity, it is an act of justice.”