Gent hijst de vredesvlag

24 September 2020

Gent hijst de vredesvlag

Afgelopen vrijdag was het Internationale Dag van de Vrede en lieten we de vredesvlag wapperen aan het stadhuis. Vanuit Gent stuurden we ook een brief naar de regering om een open debat te vragen over de wenselijkheid van kernwapens op Belgisch grondgebied.

Waarom op 18 september?

75 jaar geleden, op 18 september 1945, maakten twee kernbommen Hiroshima en Nagasaki met de grond gelijk. Daarbij vielen meer dan 200.000 slachtoffers. Deze gruwelijke gebeurtenis verhinderde niet dat het kwam tot een kernwapenwedloop met op vandaag 14.000 kenwapens wereldwijd. Meer nog dan andere jaren focust de internationale dag van de vrede op het afschaffen van kernwapens.  Daarom stuurden we -net als vele ander steden en gemeenten- een brief aan de regering.