Gent bestrijdt gevolgen Covid-19

16 April 2020

Gent bestrijdt gevolgen Covid-19

De huidige coronacrisis en de daaraan gelinkte quarantaine heeft op ons allen een grote invloed. Gentenaars die het in normale omstandigheden al niet gemakkelijk hebben, komen nu helemaal in de problemen. Gemeenteraadslid Anita De Winter gaat na of het Gentse opvangnet doet wat nodig is, zonder dat er mensen tussen de mazen van het net glippen.

Samenwerking

In Gent is er gelukkig al jarenlang een goede samenwerking tussen de gezondheidswerkers en de welzijnssector, daar mogen we vandaag de vruchten van plukken. Door deze samenwerking kunnen we relatief snel reageren op de problemen en bijsturen. “Als dokter en psychiater heeft de welzijnssector me altijd al nauw aan het hart gelegen, ik vind het dan ook belangrijk dat Gent hier een voorbeeldrol in opneemt”, zo benadrukt Anita.

De net geïnstalleerde ‘eerstelijnszone’, een samenwerkingsverband tussen gezondheid en welzijn op de eerste lijn,  slaagt in deze vuurproef. Het lukt om de eerstelijnszorg te coördineren en goede afspraken te maken met de ziekenhuizen. Zo werd er in geen tijd een triagecentrum geïnstalleerd in het Jan Palfijnziekenhuis.

Woonzorgcentra

Ook in Gent zijn de woonzorgcentra kwetsbaar. Ouderenzorg van de stad heeft het beschermingsmateriaal geïnventariseerd, herverdeeld en zo nodig aangekocht. De solidariteit is groot en er is materiaal genoeg. Vanuit de ziekenhuizen en vanuit de thuiszorg gaan helpende handen naar de WZC. Ook kunnen er Gentenaars met ervaring in de zorgsector geselecteerd worden uit de nu reeds meer dan 1.600 vrijwilligers die zich aangemeld hebben op het platform Gent Helpt.

Ondertussen is het ook duidelijk dat ook de woonzorgcentra van het OCMW Gent voorlopig geen bezoek gaan toelaten. “De impact van de isolatie waarin onze ouderen zich nu bevinden is groot, dat mogen we niet uit het oog verliezen. Maar nu is nog niet het moment om al bezoek toe te laten. Blij dat schepen Coddens (sp.a) de veiligheid van onze Gentse senioren prioritair stelt”, licht Anita nog toe.

Voor iedereen een bed

In ‘uw kot blijven’ is mogelijk als je een ‘kot’ hebt. De winteropvang voor de daklozen sluit normaal eind maart. Omdat er hierdoor minder bedden ter beschikking zouden komen, is de winteropvang verlengd tot na de lockdown. Zo blijft er tijdens de lockdown ook voor iedere dakloze een bed beschikbaar. “In de nachtopvang worden de mensen extra gecontroleerd op de eerste ziektesymptomen. Voor 16 mensen met een vermoeden van besmetting is er dagopvang voorzien in een zorghotel. Het is duidelijk dat we als Gent ook hier zoveel mogelijk zorg willen dragen voor elke Gentenaar”, besluit Anita.

Psychische zorg bij jongeren

Voor ouders is het niet altijd gemakkelijk, maar ook voor jongeren is deze periode een uitdaging. Niet naar buiten kunnen, geen fysiek contact hebben met de vrienden en in de puberteit is de situatie niet altijd ideaal. Gemeenteraadslid Bert Misplon peilde daarom in de commissie of we een zicht hebben op  psychische problemen bij jongeren.

Schepen van Jeugd Elke Decruynaere liet weten dat de Stad er alles aan doet om te kunnen blijven uitreiken naar jongeren, zowel online als offline. In de Centra voor geestelijke gezondheidszorg en in de scholen worden al grote inspanningen geleverd. Er zijn tal van jeugdwelzijnswerkingen die blijven doorwerken, fysiek op straat maar ook online. Daarom blijft onder andere het OverKop huis, een plek waar jongeren tot 25 jaar een luisterend oor en begeleiding kunnen vinden, ook digitaal geopend. Op hun Facebookpagina vind je alle informatie.