Gent autodeelstad internationaal gelauwerd

04 Juni 2020

Gent autodeelstad internationaal gelauwerd

Tussen 2015 en 2020 is het aantal autodelers in Gent gestegen van 4.000 tot bijna 14.000. Dat is een enorme toename. Gent moet dus wel iets goed doen op vlak van autodelen. Dat werd ook opgepikt in het buitenland.

Vorige week mocht schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw een internationale award in ontvangst nemen. De award is toegekend voor de inspanning die de stad levert om autodelen te promoten. Zo biedt Gent autodelers de kans om gratis te parkeren en zijn er toegewezen parkeerplaatsen. Ook aan elektrische laadpalen worden plaatsen vrij gehouden voor deelwagens. Verder springt de stad bij in het lidmaatschap en wordt, met dank aan schepen van Milieu Tine Heyse, de aankoop van elektrische deelauto’s gesubsidieerd.

Alleen maar voordelen

Het belang van deelwagens is niet te onderschatten. Zo vervangt één wagen tot 6 privéwagens en kan er heel wat ruimte worden bespaard en voor andere doelen zoals bredere voet- en fietspaden of meer groen worden ingezet. Daarnaast bieden deelwagens ook de kans aan mensen met een lager inkomen om over een auto te beschikken als dat nodig is. Een eigen wagen kopen en onderhouden kost veel geld. Deze kosten vallen weg als je een deelwagen gebruikt. Ten slotte beperken autodeelwagens ook het gebruik van de wagen tout court. Autodelers gaan bewuster om met het gebruik en gebruiken die enkel wanneer er geen alternatief is, zoals met de fiets gaan of het openbaar vervoer gebruiken. Kortom enkel voordelen! Waar wacht je op?