Genderinclusief personeelsbeleid

01 Juni 2023

Genderinclusief personeelsbeleid

"De doelstelling is een meer open organisatiecultuur, voor alle vormen van diversiteit en dus ook deze medewerkers." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel

Stad Gent maakt haar personeelsbeleid meer genderinclusief. Zo kunnen ambtenaren in transitie dienstvrijstelling aanvragen en wordt het taalgebruik inclusiever gemaakt. Het nieuwe personeelsplan kwam tot stand met input van personeelsleden uit de LGBTQIA+ gemeenschap, het personeelsnetwerk Roze Neuzekes en experten.

Extra verlofdagen voor mensen in een transitietraject

Personeelsleden van de stad Gent kunnen binnenkort 20 extra vrije dagen krijgen tijdens hun transitieproces. Het hele traject van geslachtsverandering kan jaren duren, en consultaties kunnen soms alleen tijdens de kantooruren. 

De vrije dagen dienen bijvoorbeeld voor een gesprek met een psycholoog, fertiliteitsarts, logopedist of dermatoloog.

Chirurgische ingrepen gebeuren via het gewone ziekteverlof. De Stad vraagt wel een attest van de zorgverlener als bewijs. En als een afspraak buiten de kantooruren plaatsvindt, dan mag het verlof niet gebruikt worden. De twintig dagen kunnen gelden over de hele loop van de transitie van de ambtenaar in kwestie.

Genderidentiteit is geen keuze

"Na een anonieme bevraging bij het personeel weten we dat het zeker leeft bij onze medewerkers, en dat ze om een meer divers beleid vragen." 

"Een genderidentiteit is geen keuze. Voor trans en genderdiverse mensen is een transitie vaak noodzakelijk en we willen daar een open en inclusief beleid rond voeren."

"De doelstelling is een meer open organisatiecultuur, voor alle vormen van diversiteit en dus ook deze medewerkers", zegt schepen voor Personeel Hafsa El-Bazioui.

Taal is belangrijk

Ook het taalgebruik in het personeelsbeleid wordt meer genderinclusief. Elke vacature bij de stad is al jaren voor een m/v/x. In de handtekening van de schepenen wordt zij/haar, hij/hem, die/hun opgenomen.

Nu spreken we ook niet meer van moederschapsverlof maar zwangerschapsverlof. Is het kind al geboren? Dan vraag je vanaf nu ‘bevallingsrust’ aan. Schrap vaderschapsverlof, in ruil voor geboorteverlof. 

"Iedereen moet zich veilig en erkend kunnen voelen op het werk." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel 

"Iedereen moet zich veilig en erkend kunnen voelen op het werk", schepen voor Personeel Hafsa El-Bazioui. 

Dit zijn twee acties van het nieuwe LGBTQIA+ personeelsbeleid. Gent pioniert hiermee als lokaal bestuur. Het hele plan wordt binnenkort aan het personeel toegelicht. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.