Gemeenteraad keurt Wijkmobiliteitsplan Dampoort - Oud Gentbrugge goed

25 November 2021

Gemeenteraad keurt Wijkmobiliteitsplan Dampoort - Oud Gentbrugge goed

Op maandag 22 november 2021 keurde de Gentse gemeenteraad het wijkmobiliteitsplan Dampoort-Oud Gentbrugge goed. Schepen Filip Watteeuw is blij dat deze horde is genomen. "We zijn al even met het wijkmobiliteitsplan bezig. Met de goedkeuring in de gemeenteraad kunnen we nu beginnen met de praktische uitwerking van het plan. Eind 2022 krijgen deze wijken een échte boost wat verkeersveiligheid en leefkwaliteit betreft. En dat is erg nodig."

Eind 2019 werd met een groots opgezette infocampagne het wijkmobiliteitsplan afgetrapt. Bewoners, handelaars, scholen … konden hun ideeën kwijt op infoborden, via de website van stad Gent, via focusgroepen en infomarkten. En dat deden ze massaal.

 "De leefbaarheid gaat er voor buurtbewoners flink op vooruit." - Sara Matthieu, gemeenteraadslid

Ruim 2.000 signalen kwamen binnen over knelpunten die moeten worden aangepakt en in een volgende participatieronde kwamen meer dan 5.000 signalen binnen op de voorgestelde scenario’s.

Het wijkmobiliteitsplan ging duchtig over de tongen, maar dat het veiliger en beter kon, daar was iedereen het over eens.

Meer ruimte voor groen en ontharding

Het plan dat nu op tafel ligt komt tegemoet aan de verzuchtingen. Doorgaand sluipverkeer gaat er zo veel mogelijk uit, waardoor het veiliger en aangenamer wordt om te fietsen en te trappen.

En omdat er minder verkeer in de wijken komt, komt er ruimte vrij voor groen en ontharding. Het wordt terug een wijk op mensenmaat.

Durven bijsturen

Raadslid Sara Matthieu volgde het traject van nabij. "De leefbaarheid gaat er voor buurtbewoners flink op vooruit. Dankzij een indrukwekkend traject met mobiliteitsanalyses en dialoog met de buurten worden de straten nu veel veiliger."

"Voor sommige bewoners, en ook voor ons groenen, had het plan nog verder mogen gaan. Ik zal de geplande evaluaties nauwgezet opvolgen om te zien waar het nog beter kan. Goed besturen betekent immers ook durven bijsturen."

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van het nieuws van en over Filip? 
Schrijf je dan in op de persoonlijke nieuwsbrief van Filip.