Gemeenteraad keurt reglement met lokale toelatingsvoorwaarden en tarieven Gentse lage-emissiezone goed

25 April 2019

Gemeenteraad keurt reglement met lokale toelatingsvoorwaarden en tarieven Gentse lage-emissiezone goed

Op dinsdag 23 april 2019 werden de lokale toelatingsvoorwaarden van de lage-emissiezone (LEZ) goedgekeurd door de Gentse gemeenteraad. Hiermee is de laatste horde genomen richting de invoering van de LEZ op 1 januari 2020. Concreet weet elke voertuigeigenaar nu waar hij of zij aan toe is. Tegelijkertijd schakelt Stad Gent een versnelling hoger met haar communicatie over de Gentse LEZ.

De goedkeuring van de lokale voorwaarden en tarieven is het officiële startschot voor de communicatiecampagne van de Stad Gent, met onder meer affiches, brochures, een radiospot, een online filmpje en een centraal contactpunt. Inwoners en bezoekers vinden alle informatie terug op de website www.lez2020.gent.

 Schepen Tine Heyse: “De Stad Gent wil ervoor zorgen dat elke burger zo goed mogelijk op de hoogte is over de LEZ-voorwaarden. Tegelijkertijd doen we er als Stad alles aan om de overgang naar 1 januari 2020 zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naast de slooppremie, die speciaal in het leven is geroepen voor de invoering van de LEZ, wordt het bestaande aanbod aan premies de komende maanden verder uitgewerkt en gecommuniceerd.”Een gespecialiseerd LEZ-team van 7 personen werd aangesteld om bijkomende vragen van burgers te beantwoorden. Wie het antwoord op zijn of haar vraag niet vindt op www.lez2020.gent, kan:

  • Een e-mail sturen naar het LEZ-team van de Stad: [email protected]
  • Bellen naar de LEZ-lijn op het nummer 09 210 10 30
  • Vanaf 1 juli online een afspraak maken om een LEZ-medewerker te ontmoeten.

 

Foto: Informatiecampagne Stad Gent.