Geen nieuwe hotels in de stadskern

09 November 2023

Geen nieuwe hotels in de stadskern

"De Stad Gent wil het centrum niet opgeven aan overtoerisme."

Gent is de max! Dat vinden wij als Gentenaar, maar ook heel wat toeristen. Om ervoor te zorgen dat de stad een plek blijft waar je kan leven, wonen, groeien, ontmoeten ... moeten we maatregelen nemen. Een ervan is dat we in de toekomst nieuwe hotels spreiden. Nog in 2023 aanvaarden we geen nieuwe aanvragen meer voor hotels binnen de R40. 

Gent is de max, dat weten Gentenaren al lang! Maar het laatste decennium weten ook niet-Gentenaren dit. Zo ontdekt een stijgend aantal toeristen onze stad.

Het recent bewonersonderzoek van Toerisme Vlaanderen toonde aan dat 66% van de Gentenaren vindt dat door toerisme hun stadscentrum overvol is. Dat is beduidend meer dan in 2019, toen gaf maar 42% dit aan. Iets wat we niet zomaar negeren, want Gent is in de eerste plek een stad waarin geleefd en gewoond wordt.

De voorbije jaren

We waren er al met bezig en we negeren ook dit signaal niet. Als Stad blijven we dus keuzes maken om toerisme te spreiden, en we nemen maatregelen om het bezoek van selfietoeristen te ontraden.

"De Stad Gent wil het centrum niet opgeven aan overtoerisme. Nieuwe aanvragen voor hotels zullen in het centrum niet meer kunnen", zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme.

Op die manier is Gent een stad met toeristen, en niet dé toeristische stad. In onze stad moet je kunnen leven, maar ook de kans krijgen om ze op een kwalitatieve manier te beleven. En net die twee ervaringen stellen we centraal door te focussen op de Gentenaar en pyjamatoerist, hij die overnacht in onze stad. 

Onze keuzes de voorbije jaren

Om ervoor te zorgen dat er geen monocultuur ontstaat of onze stad vertrappeld wordt onder overtoerisme voer(d)en we maatregelen in. Zo beslisten we in het verleden om een vakantiewoningenstop in te voeren, met onze wegwijzers en wandelroutes de druk op bepaalde plekken te verminderen, minder cruises per dag te laten aanmeren ... 

In maart beslisten we om vanaf 1 januari 2024  de vernieuwde citytaks in te voeren waarbij vakantiewoningen het meest worden belast en campings en hostels het minst. Zo willen we de druk op reguliere woonmarkt wegnemen. Maar snel volgt er nog een nieuwe maatregel, die ingaat van zodra de Gentse gemeenteraad dit goedkeurt.

Geen hotels meer in het centrum

Met een nieuwe visienota zet de Stad Gent een stap vooruit om de ruimtelijke impact van toerisme in het centrum af te buigen en de schaarse ruimte in ons centrum zorgvuldig te benutten.

Daarom laten we geen nieuwe grote logies meer toe binnen het gebied van de huidige R40/N430. Er worden wel plekken gedefinieerd buiten deze zone, waar inplanting wel nog mogelijk is. Het zijn plekken die bovendien een vlotte connectie hebben met onze stadskern. 

Geen logies meer die groot zijn en nieuw. Onder groot begrijpen we die projecten die 16 of meer wooneenheden tellen. En nieuw? Dat zijn alle nieuwe aanvragen. Hotels die er vandaag zijn of projecten die al een vergunning kregen, ondervinden geen impact. 

Een volgende stap, waarom nu?

Een beslissing die we moesten maken, want het aanbod aan hotels in Gent groeit jaar na jaar. Met de aanvragen die vandaag lopen of goedgekeurd zijn, zullen er tegen 2027 meer dan 4.400 hotelkamers zijn in Gent. Een verdubbeling op tien jaar tijd. Het is dus nodig om op de rem te staan en proactief na te denken over het toerisme van de toekomst. 

Wist je dat 60% van dat aanbod zich vandaag situeert in de historische kern. Met deze nieuwe maatregel willen we spreiden, en een te hoge concentratie in het historisch centrum tegengaan.

"We houden rekening met de draagkracht van onze stad en de Gentenaren, en moedigen pyjamatoeristen aan om andere Gentse wijken te verkennen." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme

"We houden rekening met de draagkracht van onze stad en de Gentenaren, en moedigen pyjamatoeristen aan om andere Gentse wijken te verkennen", zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme.

Niet alleen geven we stad zo een stukje terug aan de Gentenaar, ook is het voor toeristen een unieke kans om het niet-centrum te ontdekken. Gent heeft zoveel meer te bieden, en ook daarvan willen we de pyjamatoerist graag laten proeven.

Een stad waarin we leven

Als stad moet je kiezen voor welke functies je jouw stad wilt inzetten. In Gent kiezen we ervoor om van onze stad dé plek te maken waar we wonen en leven, en dat mooi gemixt met een evenwichtig aanbod aan toerisme, horeca, handel ... Om het evenwicht tussen leven en toerisme te behouden, blijven we keuzes maken en dat samen met de Gentenaar.

We implementeren maatregelen op basis van cijfers en tendensen, maar ook de ervaring en het gevoel van Gentenaren zijn essentieel om vinger aan de pols houden.

Heb je zelf een idee of een droom over Gent en ons toeristisch beleid? Deel het dan zeker, want enkel samen krijgen we goed zicht op de toekomst.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.