FRAMED – over vooroordelen en framing, over jongeren en flikken

16 Juni 2022

FRAMED – over vooroordelen en framing, over jongeren en flikken

Jongeren en politie: er is al veel over gezegd en geschreven. De relatie is vaak complex. Niet zelden wordt  het debat aangevuurd door online filmpjes én tegelijk beperkt door tweetlengtes. Helaas niet de ingrediënten voor een constructieve dialoog.

De voorbije coronajaren waren niet makkelijk. De inperking van ademruimte van kinderen en jongeren en de handhaving van de coronamaatregelen, heeft het vertrouwen tussen jongeren en (lokale) politiediensten vaak op de proef gesteld. Daarom blijven we ook vanuit het beleid sterk inzetten op initiatieven om beide werelden dichter bij elkaar te brengen.

Vooroordelen overboord

Hoe kunnen flikken en jongeren elkaars leefwereld(en) leren kennen, clichébeelden overstijgen en bruggen bouwen? Dat kan door projecten zoals de trainingen van Kubat's Gym, door de chatsessies die politie met jongeren organiseert, door het inzetten van jeugdinspecteurs die ook op sociale media heel actief zijn.

Een jaar geleden werden enkele jongeren en politieagenten een week lang samen gebracht om elkaar te leren kennen. Het resultaat? Framed!

Framed

Framed is een online serie van acht afleveringen waarin Gentse jongeren en politiemensen elkaar ontmoeten, in dialoog gaan en ervaringen delen over thema’s die hen verbinden.

"De gevoerde gesprekken zijn echt, zijn grappig maar ook soms persoonlijk. En daarom kan ik de reeks aan iedereen aanbevelen." - Fourat Ben Chikha, fractieleider Groen Gent

Het resultaat is een reeks vol authentieke verhalen over wat hen bezighoudt, luchtig verpakt, met een goede dosis humor. Het leidt tot soms hilarische en emotionele momenten, maar vooral tot meer wederzijds begrip en respect.

Afstand verkleinen

In de laatste aflevering zoeken Gentse politiemensen en jongeren samen naar oplossingen. Zo wordt de impact van de serie en de input van de jongeren ook in de straten van Gent voelbaar.

"De afstand tussen jongeren en politie kan je verkleinen met grootse marketingcampagnes, of - zoals hier - met kleine verhalen."

"Framed toont heel mooi de toenadering tussen de deelnemende jongeren en flikken. De gevoerde gesprekken zijn echt, zijn grappig maar ook soms persoonlijk. En daarom kan ik de reeks aan iedereen aanbevelen: jongeren, politie, leerkrachten, jeugdwerkers …", aldus Fourat Ben Chikha, fractieleider Groen Gent.

Wederzijdse evolutie

Er is nog veel werk, maar de openheid is er aan beide kanten om eraan te werken. Dat bewijst ook dit project.

Tijdens de opnames was er heel veel enthousiasme zowel bij de deelnemende jongeren als bij de deelnemende politiemensen.

"Als schepen van Jeugd wil ik er zijn voor alle jongeren, ook voor wie opgroeit in een maatschappelijke context die verre van ideaal is." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Jeugd

Er heeft ook echt een evolutie plaatsgevonden in wederzijds begrip. Door jongeren op een manier te benaderen, die volledig aansluit bij hun leefwereld, kan de politie  via de reeks de dialoog en de relatie met jongeren verbeteren.

Door met de jongeren zelf samen te werken, krijgen ze echte input van jongeren, wat de werking van de Gentse politie en de contacten met jongeren alleen maar ten goede komt.

Preventief werken

"Als schepen van Jeugd wil ik er zijn voor alle jongeren, ook voor wie opgroeit in een maatschappelijke context die verre van ideaal is."

"Complexe dynamieken maken de dialoog tussen jongeren en politiemensen niet altijd ideaal. Vanuit het jeugdbeleid leveren we inspanningen om preventief te werken hierop."

"Dat doen we onder andere door dergelijke projecten, maar ook door nabij te zijn bij die jongeren via jeugdstraathoekwerkers, jeugdwelzijnswerkers en andere vertrouwenspersonen voor die jongeren", Hafsa El-Bazioui, schepen van Jeugd.

Waar te zien?

De reeks Framed is opgebouwd uit 8 afleveringen. Elke donderdag komt een nieuwe aflevering online op Facebook en YouTube. De laatste aflevering komt week na Gentse Feesten online.

Meer over de cast 

De jongeren uit de serie zijn tussen 16 en 26 jaar en wonen in Gent of de Gentse regio. De jongerengroep kent een grote diversiteit inzake gender, opleiding, etniciteit ...

De flikken zijn tussen 30 en 50 jaar en werken bij Politie Gent. Ze oefenen verschillende functies uit in even diverse diensten.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.