Flankerend zorgbeleid moet scholen ondersteunen

06 April 2023

Flankerend zorgbeleid moet scholen ondersteunen

"Alleen met een sterk flankerend zorgbeleid kunnen leerlingen gepast begeleid worden!" - Evita Willaert, schepen van Onderwijs  

Heel wat leerlingen hebben het moeilijk en te veel Vlaamse jongeren verlaten de schoolbanken zonder diploma. De CLB’s (Centra voor Leerlingenbegeleiding, vroegere PMS) signaleren hun zorgen hierover al langer. De recente cijfers over uitsluitingen op de Vlaamse scholen zijn hieraan gelinkt. Schepen van Onderwijs Evita Willaert is hier erg bezorgd over. 

Hoe komt dit?

Er zijn verschillende oorzaken en de combinatie ervan maakt de situatie erg moeilijk.

Het lerarentekort maakt onder andere dat ook de zorgleerkrachten die in onze scholen actief zijn moeten inspringen in de klassen van afwezige leerkrachten.

Onvoldoende trajecten beschikbaar

Zij komen daardoor niet of minder toe aan hun eigen job en de zorg die ze willen bieden aan leerlingen. Het lerarentekort zorgt er ook voor dat leerlingen minder strikt opgevolgd worden, meer studie of 'dispensatie' krijgen en dus meer op zichzelf aangewezen zijn. Dat werkt vaak negatief op hun schoolse motivatie.

Bijkomend zien we dat kinderen en jongeren in nood in de kou blijven staan, door de lange wachtlijsten bij partners die buitenschools zouden moeten ondersteunen op zorg en welzijn. Er zijn onvoldoende trajecten beschikbaar. 

"Alleen met een sterk flankerend zorgbeleid kunnen leerlingen gepast begeleid worden!", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

"Er is werk aan de winkel in Vlaanderen: wachtlijsten jeugdzorg weggewerken, lerarentekort aanpakken en  meer investeren in jeugdwelzijnswerk." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Het zorgbeleid en het preventief werken op de scholen én daarbuiten staat onder druk en dat moet ons allen erg bezorgd maken! De impact hiervan op het leven van een jongere kan erg groot zijn. En het kan littekens nalaten die die jongeren, maar ook wij allen als maatschappij, nog lang kunnen meedragen.  

"Er is werk aan de winkel in Vlaanderen: de wachtlijsten in de jeugdzorg moeten weggewerkt worden, het lerarentekort moet echt aangepakt worden en er zijn meer investeringen nodig in jeugdwelzijnswerk", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

Scholen moeten ondersteund worden

Scholen doen hun uiterste best om alle leerlingen aan boord te houden. Ze zijn nog steeds bezig met het wegwerken van de problemen die bijvoorbeeld de corona-periode veroorzaakt heeft en ze moeten het momenteel doen met een tekort aan leerkrachten. Ze moeten dringend garanties krijgen op een degelijke ondersteuning.

De priors voor de Vlaamse regering zijn duidelijk:

👉 Wachtlijsten in de jeugdzorg wegwerken

👉 Lerarentekort echt vastpakken

👉 Investeren in jeugdwelzijnswerk

Alleen met een sterk flankerend zorgbeleid kunnen leerlingen gepast begeleid worden!

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.