Financiële strop van 350 miljoen dreigt voor sociale woningen in Gent

03 Februari 2022

Financiële strop van 350 miljoen dreigt voor sociale woningen in Gent

De Vlaamse regering wil de sector van de sociale huisvesting grondig herverkavelen. Per regio zal er in de toekomst nog maar één maatschappij sociale woningen mogen verhuren. Maar in Gent dreigt een financiële put van 350 miljoen euro voor de nieuwe woonmaatschappij. Twee maatschappijen willen niet meestappen in de fusie en willen zich laten uitkopen. Dat mag niet gebeuren, vindt Gents schepen voor Wonen Tine Heyse. "We moeten net inzetten op meer en betere sociale woningen."

Als er niet snel een oplossing uit de bus komt, kan ze gedwongen worden woningen te verkopen om een financieel fiasco te voorkomen. Dat is gewoonweg onaanvaardbaar. 

In Gent zijn er nu nog zes huisvestingsmaatschappijen actief. Die moeten van Vlaanderen dit jaar samensmelten tot één nieuwe speler, waarin alle woningen worden samengebracht. Twee van de huidige sociale woningmaatschappijen, Volkshaard en Habitare+, zien dat niet zitten.

Ze weigeren hun woningen in te brengen en bieden ze enkel aan via verkoop. Het gaat over maar liefst 3500 sociale huurwoningen, 20% van het Gentse aanbod. Gerekend aan 100.000 euro per woning is dat 350 miljoen euro. 

350 miljoen voor nul bijkomende sociale woningen: onaanvaardbaar

Het spreekt voor zich dat de nieuwe woonmaatschappij dat enorme bedrag niet zal kunnen betalen. Bovendien gaat er voor die 350 miljoen euro niet één sociale woning bijkomen in Gent. Het gaat gewoon over de verkoop van bestaande sociale woningen.

Als er niet snel een oplossing uit de bus komt, kan ze gedwongen worden woningen te verkopen om een financieel fiasco te voorkomen. Dat is gewoonweg onaanvaardbaar. 

De maatschappijen die zich nu willen laten uitkopen, roepen we als stadsbestuur formeel op om van strategie te veranderen en mee te stappen in een fusie.

Met 14.000 gezinnen op de wachtlijst en 1 kind op vijf dat in armoede opgroeit in Gent, hebben we de inzet van iedereen nodig.

De hervorming van de sector dreigt nu mensen in armoede in de steek te laten. We hebben net meer en betere sociale huisvesting nodig. Het is de enige garantie voor mensen met een echt laag inkomen om menswaardig te kunnen leven.

Diependaele aan zet

De plannen voor de reorganisatie zijn door de Vlaamse regering uitgetekend. Volgens Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele moeten sociale huisvestingsmaatschappijen in eerste instantie kiezen voor een fusie of een splitsing.

Hij stelt voor om te bemiddelen tussen de woonmaatschappijen. Dat is een hoopvol signaal. Maar kan hij verhinderen dat de betrokken maatschappijen zich laten uitkopen? Kan hij ervoor zorgen dat de nieuwe maatschappij niet van start moet gaan met een financiële strop om de nek? 

De minister legt de verantwoordelijkheid bij de sociale huisvestingsmaatschappijen die zich willen laten uitkopen. Maar bij die maatschappijen klinkt frustratie omdat ze hun maatschappij moeten opknippen. Dat laatste is te begrijpen – het heeft heel veel gevolgen voor hun organisatie. Maar het zijn de Gentse sociale huurders die in de tang zitten. 

Geen verkoop voor cash

Het is nog niet te laat. We roepen de Vlaamse regering en parlement op om het pijnpunt in het decreet aan te pakken. Bemiddeling is een eerste stap, maar eenvoudiger zou zijn om verkoop voor cash bij de vorming van nieuwe woonmaatschappijen gewoon te verbieden. 

De maatschappijen die zich nu willen laten uitkopen, roepen we als stadsbestuur formeel op om van strategie te veranderen en mee te stappen in een fusie. Hoe kunnen ze louter economische overwegingen laten voorgaan op hun sociale missie? Die 350 miljoen euro mogen niet wegvloeien uit de Gentse sociale huisvestingssector. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.