Fietstunnel Dampoort en Luc Lemiengrepad geopend!

25 April 2019

Fietstunnel Dampoort en Luc Lemiengrepad geopend!

25 april 2019. Een redelijk historische dag voor menig Gents fietser die al decennia de gevaarlijke Dampoort trotseert. Vandaag werd de fiets- en voetgangerstunnel onder de spoorweg aan de Dampoort muzikaal en feestelijk geopend. Samen met het bijhorende Luc Lemiengrepad verbindt die de Dendermondsesteenweg met de Kasteellaan en de Gandastraat. Vanaf nu hebben fietsers zo een veiliger alternatief voor de drukke Dampoort en de Forelstraat. Bekijk hier op Facebook een filmpje over de nieuwe fietstunnel.

Een dik jaar hebben de werken geduurd. Op 25 april 2018 ging de eerste spade in de grond. Schepen van Mobiliteit en Publieke Ruimte Filip Watteeuw: "Voor mij was de realisatie van de Dampoort-fietstunnel de kroon op het werk van de vorige legislatuur. We hebben meer dan 15 miljoen euro geïnvesteerd in veilige fietsinfrastructuur, maar met dit soort projecten merk je dat je echt het verschil maakt."

"Dit soort projecten maakt écht het verschil voor de Gentse fietsers." - Filip Watteeuw

Veiliger en vlotter

Via de nieuwe onderdoorgang doorheen de spoorwegberm worden de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg voor fietsers en voetgangers op een veilige en vlotte manier verbonden met de binnenstad. De ingreep past in de plannen die al geruime tijd bestaan voor de volledige omgeving van het Dampoortstation. Filip koos er - samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest - echter voor om niet langer te wachten op het volledige Dampoortproject en deze tunnel alvast te realiseren.

"Vanaf nu kunnen de vele fietsers vanuit de Dampoortwijk de drukke Dampoort vermijden en op een veilige en vlotte manier naar de binnenstad." - Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Aan de ene tunnelzijde sluit de onderdoorgang aan op het voetpad en het fietspad van de Kasteellaan (richting station Gent-Dampoort). Er werd over de Kasteellaan een veilige fietsoversteek aangelegd in het verlengde van de Gandastraat. De lichtenregeling werd aangepast ten voordele van de fietsers en voetgangers en de Gandastraat werd ingericht als fietsstraat. Aan de andere zijde maakt de tunnel de verbinding met het fietspad via het Bijgaardepark en met de Dendermondsesteenweg. Daarvoor werd een veilige fietsverbinding aangelegd over de parking van het koopcentrum.

"Dit soort infrastructuur doet mensen kiezen voor de fiets." - Riet Gillis, gedeputeerde Mobiliteit

De Stad Gent investeerde 1,8 miljoen euro en de Provincie Oost-Vlaanderen droeg meer dan 900.000 euro bij. Dat past in het beleid van het provinciebestuur om de fiets op kop te zetten en steden en gemeenten te ondersteunen bij de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur. "Dat doet mensen voor de fiets kiezen voor hun dagelijkse verplaatsingen," zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit.

Luc Lemiengrepad

"Het Luc Lemiengrepad is een passend eerbetoon aan de man die het Gentse fietsbeleid mee in de steigers zette." - Filip Watteeuw

Het fiets- en voetpad tussen de Kasteellaan en de nieuwe tunnel werd genoemd naar Luc Lemiengre. In 1982 werd Luc Lemiengre verkozen tot het eerste groene gemeenteraadslid van Gent. In uiterst moeilijke omstandigheden - als eenmansfractie - slaagde hij erin het groene gedachtegoed in de politieke besluitvorming van 'zijn Arteveldestad' ingang te doen vinden. Bij zijn afscheid uit de gemeenteraad in 1995 werd Luc Lemiengre door alle democratische partijen geprezen voor zijn inzet en zijn bereidheid tot dialoog. Hij overleed in Gent op 25 april 2004. Luc Lemiengre woonde van 1988 tot aan zijn overlijden in 2004 in de Dampoortwijk, meer bepaald in de Schoolstraat te Gent. "Het Luc Lemiengrepad is een passend eerbetoon aan de man die het Gentse fietsbeleid mee in de steigers zette," besluit Filip Watteeuw

Naambord Luc Lemiengrepad