Fier op Zomeracademie, maar liever kortere zomervakantie

13 Juli 2023

Fier op Zomeracademie, maar liever kortere zomervakantie

"Een echte oplossing zou zijn om de zomervakantie in te korten." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

700 Gentenaartjes zitten deze zomer niet voor een scherm of op een strand, maar op school. Ze krijgen er oefenkansen Nederlands, aangevuld met sport, spel en cultuur. Voor het eerst kunnen ook leerlingen uit het buitengewoon onderwijs een zomerschool meepikken. Toch is de Zomeracademie voor Evita Willaert niet de ideale oplossing. 

Al spelend leren

In de gratis Zomeracademie draait alles rond spelen en leren. Er is plaats voor 820 kinderen en jongeren, op 17 locaties in de stad. De Gentse Zomeracademie richt zich in eerste instantie tot kinderen en jongeren met specifieke leernoden of uit kwetsbare gezinnen.

Het aanbod focust op kinderen uit het basisonderwijs, anderstalige leerlingen (OKAN) en kinderen uit Oekraïne. 680 plaatjes zijn al ingevuld, maar inschrijven is nog steeds mogelijk via de stadswebsite.

Vertrouwde omgeving

Dit jaar kunnen voor het eerst ook een vijftigtal leerlingen uit het buitengewoon basisonderwijs zo'n zomerschool meepikken in basisscholen Het Kompas en IVIO Rozemarijn. Die leerlingen kunnen terecht in hun vertrouwde schoolomgeving en worden begeleid door hun eigen leerkrachten.

"Door al spelend te blijven leren, vermijden we een zomerterugval en ontdekken leerlingen misschien nieuwe interesses."  - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

"Extra kansen geven aan kinderen en jongeren in de zomer, dat is het doel van de Zomeracademie. Door al spelend te blijven leren, vermijden we een zomerterugval en ontdekken leerlingen misschien nieuwe interesses." 

"Het is fantastisch dat zoveel partners, organisaties en vrijwilligers hier hun schouders onder zetten", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

Een aanpassing van de schoolkalender

"Toch pleit ik vooral voor een meer drastische maatregel. Een echte oplossing zou zijn om de zomervakantie in te korten door twee weken ervan te verschuiven naar de krokus- en de herfstvakantie."

"Volgens veel onderwijsexperts is het de beste manier om zomerverlies tegen te gaan." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

"Zo doen ze het in Wallonië al, en volgens veel onderwijsexperts is het de beste manier om zomerverlies tegen te gaan", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

Sinds schooljaar 2022-2023 is de schoolkalender voor de leerlingen die naar het Franstalig onderwijs gaan, veranderd. Er zijn vaststaande blokken voor onderwijs en meer rustmomenten doorheen het schooljaar.
Het ritme van zo'n nieuwe indeling is 7 weken les, gevolgd door 2 weken verlof. Deze kalender zorgt voor een beter evenwicht tussen leertijd en rusttijd voor leerkrachten en leerlingen. Tegen het einde van een langere periode raken leerlingen immers vermoeid en minder geconcentreerd.
Verschuiving van vakantie

Door deze kalender verandert niet de hoeveelheid vakantie voor leerlingen en leerkrachten. Alleen verschuiven 2 weken uit de zomervakantie: ze worden toegevoegd aan de herfstvakantie en de krokusvakantie. De totale onderwijstijd blijft gelijk, maar de zomerpauze wordt op die manier wel iets minder lang. En het is vooral daar waar onderwijsexperts positief over zijn.

"Onderwijsexperts staan als één man achter een kortere zomervakantie", kopte de krant De Morgen in oktober 2021. "Een hertekening van de schoolkalender kan een belangrijke factor zijn om de ongelijkheid en de leerachterstand in het onderwijs tegen te gaan", klonk het unisono.

Er is wetenschappelijke evidentie dat een lange zomervakantie op pedagogisch vlak nadelig is voor kinderen.

Twee maanden lang geen Nederlands

Het artikel citeert socioloog Dirk Jacobs (ULB Brussel): "Het fenomeen van de summer learning loss treedt bij alle kinderen op, maar des te meer bij kinderen uit lagere sociaaleconomische klassen die thuis weinig stimulans krijgen." 

"Kinderen uit de middenklasse gaan in de zomer vaker op sportkamp of pikken op reis een taal op. Maar andere kinderen spreken vaak twee maanden lang geen Nederlands", zegt ook socioloog Ignace Glorieux (VUB).

"Doordat het leerproces volledig stilvalt, hebben leerkrachten na elke zomervakantie tot een maand nodig om opnieuw op het taalniveau van voor de vakantie te geraken. Dat is uiteraard nefast voor de ontwikkeling van het kind."

Een aanbod op maat

Talrijke Gentse partners zoals Roeland, Jungle skills, Standaad Muide en Freetime, en ook hoger onderwijsinstellingen werken mee aan het educatief programma van de Zomeracademie. De regie ligt in handen van het Onderwijscentrum Gent.

Deelnemers oefenen bijvoorbeeld Nederlands door een toneelstuk te maken of liedjes te schrijven, ze maken ook kennis met STEM door proefjes te doen in een labo of insecten te bestuderen onder een microscoop, of ze herhalen tafels in een kookworkshop. Het aanbod is pedagogisch en past in het leerproces van de leerlingen.

Evita ging deze week op bezoek in Zomeracademie Horizontaal in de Bloemekenswijk. 40 kinderen en 8 begeleiders beleven daar de tijd van hun leven. De kinderen waren heel enthousiast over het programma van Roeland vzw en Jungle Skills. De activiteiten zijn erop gericht om zomerverlies tegen te gaan en de vaardigheden van de kinderen te versterken.

In de pers

Artikel Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230712_95082363

Bekijk hier de fijne reportage op AVS: https://www.avs.be/artikels/gent-heeft-nu-ook-een-zomeracademie-voor-buitengewoon-onderwijs-a87184 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.