Extra ruimte voor voetgangers en fietsers in schoolomgevingen

05 Mei 2020

Extra ruimte voor voetgangers en fietsers in schoolomgevingen

Bij 25 basisscholen komt een tijdelijke schoolstraat, bij 20 andere basisscholen wordt een parkeerstrook of stuk van de rijweg voorbehouden voor fietsers en voetgangers. De Stad Gent neemt die maatregelen zodat Gentenaars voldoende afstand kunnen houden wanneer de scholen heropenen.

Extra plaats aan 45 basisscholen

"Om veilig naar school te kunnen gaan moeten we meer ruimte maken voor voetgangers en fietsers." - Filip Watteeuw

Vanaf vrijdag 15 mei gaan de leerlingen uit verschillende leerjaren weer naar school. Om die terugkeer veilig te laten verlopen, ging het Gentse Mobiliteitsbedrijf na aan welke schoolpoorten er te weinig ruimte is in verhouding tot het aantal leerlingen dat er verwacht wordt. Op basis van dit onderzoek zullen er aan 45 lagere scholen extra maatregelen worden genomen om meer plaats te creëren in de buurt van de schoolpoort. Met deze maatregelen ondersteunt de Stad de heropstart van de Gentse scholen.

“Om veilig naar school te kunnen gaan moeten we meer ruimte maken voor voetgangers en fietsers. Zo zorgen we ervoor dat bij de drukke begin- en einduren iedereen op veilige afstand van elkaar kan blijven", aldus Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

25 nieuwe schoolstraten

Aan 20 schoolpoorten kiezen we ervoor om fysiek extra ruimte te creëren door bijvoorbeeld tijdelijk het voetpad te verbreden of parkeerplaatsen af te schaffen.

"Directies en leerkrachten doen enorm hun best om de heropstart binnen de schoolmuren te realiseren." - Elke Decruynaere

Bij 25 scholen voert de stad zelfs tijdelijk een schoolstraat in. Dat betekent dat autoverkeer er niet wordt toegelaten rond de begin- en eindmomenten van de lessen. Bij de andere scholen gaat het om het vrijmaken van parkeerstroken of om het innemen van een stuk van de rijweg, zodat deze ruimte kan worden gebruikt om op veilige afstand van elkaar naar school te fietsen of te stappen. De directies van de geselecteerde scholen werden hiervan op de hoogte gebracht.

Ook in de andere scholen doen de directies en leerkrachten de nodige inspanningen om de terugkeer naar school zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. "Directies en leerkrachten doen enorm hun best om de heropstart binnen de schoolmuren te realiseren. Alle ondersteuning vanuit de stadsdiensten voor alles buiten de schoolmuren is dan ook meer dan welkom", zo besluit Elke Decruynaere, schepen van onderwijs.