Extra ondersteuning in tijden van hoge energieprijzen

22 September 2022

Extra ondersteuning in tijden van hoge energieprijzen

De huidige energiecrisis zorgt voor ongekende stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen. Voor de komende winter wordt geen beterschap verwacht. Zowel lokale besturen, burgers, organisaties als bedrijven dreigen geconfronteerd te worden met torenhoge facturen. 

Groen gemeenteraadslid Jeroen Van Lysebettens vroeg in de bevoegde commissie aan Schepen van Energie Tine Heyse of de stad extra maatregelen zal nemen om burgers, organisaties en bedrijven te ondersteunen in het besparen van energie.

Maar ook naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat de genomen maatregelen ook zullen leiden tot een duurzame verandering op de lange termijn. 

Communicatie- en sensibilisering

Nooit eerder ontving De Energiecentrale, het Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren, zoveel vragen als de voorbije weken. Om inwoners en ondernemers te ondersteunen, lanceert de Stad Gent nu extra maatregelen. Zo organiseert De Energiecentrale de komende maanden tal van infosessies in de hele stad.

"Op de internationale gasprijzen hebben we als lokaal bestuur geen grip, maar we kunnen wel extra inzetten op energiebesparing." - Tine Heyse, schepen van Energie

Gentenaars krijgen er praktische energie- en factuurtips, leren er meer over hun verbruik en worden doorverwezen bij specifieke vragen. We gaan ook een communicatie- en sensibiliseringscampagne opstarten om mensen te helpen om snel energie te besparen.

Schepen Tine Heyse bevestigt dat er een sterke toename is in het aantal energieverbruik gerelateerde vragen van Gentenaars bij de stad, zowel bij het OCMW als bij de Energiecentrale.

"Op de internationale gasprijzen hebben we als lokaal bestuur geen grip, maar we kunnen wel extra inzetten op energiebesparing", zegt Tine Heyse, schepen van Energie.

Quick wins voor gezinnen om energie te besparen

Voor kwetsbare gezinnen starten we binnenkort met een nieuwe actie voor verwarmingsketels. Bij mensen die worden doorverwezen door het OCMW zal een technicus langsgaan om de verwarmingsketel te onderhouden en af te stellen.

Je ziet dat mensen net besparen op dat onderhoud, nochtans is het wettelijk verplicht maar het kan ook leiden tot een directe besparing van 15% op het energieverbruik.

We gaan ook het aantal energiescanners uitbreiden. We hebben nu al twee teams van scanners die bij mensen thuis langs gaan. Ze geven concrete besparingstips, plaatsen ledlampen, brengen radiatorfolie aan enzovoort. Door meer teams aan het werk te zetten, willen we het aantal huisbezoeken verhogen.

Sociaal tarief

We weten dat ongeveer 15% van de mensen die recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit er nog geen gebruik van maakt. Er zal de komende periode met alle contacten met de doelgroep, bij de Energiecentrale en zeker ook bij het OCMW, extra aandacht gaan naar de toeleiding tot het sociaal tarief.

Naast de acties voor energiebesparing, zetten we ook de bestaande steunmaatregelen via het OCMW verder. Daarbij gaat het om een winterpremie voor mensen met een budgetmeter voor gas of elektriciteit, voor stookolieklanten of voor kwetsbare klanten van het warmtenet. Als dat nodig is, voorzien we ook een afbetalingsplan.

Structurele investeringen in energie besparen

We drijven onze acties op om burgers en bedrijven structureel te helpen om energie te besparen. Dat blijft onze focus op lange termijn. De werking van de Energiecentrale wordt opgeschaald. We willen nog meer burgers ondersteunen bij energierenovaties.

We zetten er alles op in zoveel mogelijk Gentenaars te helpen aan de Mijn Verbouwlening. Die voorziet tot 60.000 euro voor energierenovaties voor eigenaars en verhuurders.

We blijven bedrijven ondersteunen via energie coaching en investeringssubsidies.

Voor verhuurders voorzien we een premie en renovatieadvies via de Verhuurderspremie en het Verhuurderspunt. Zodat ook huurders hun energiefactuur structureel zien dalen.

Einddoel: 100% hernieuwbaar

"We blijven inzetten op structurele maatregelen, zoals energierenovaties en hernieuwbare energie, om op lange termijn onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen." - Tine Heyse, schepen van Energie

Als stad hebben we geen grip op de internationale markten voor energie. Maar we zullen er alles aan doen om burgers, organisaties en bedrijven te helpen om op korte termijn energie te besparen.

En we blijven inzetten op structurele maatregelen, zoals energierenovaties en hernieuwbare energie, om op lange termijn onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.