Extra middelen voor Casa Rosa

23 Januari 2020

Extra middelen voor Casa Rosa

De Stad Gent versterkt Casa Rosa in 2020 met een extra voltijds medewerker. Het Oost-Vlaamse Regenbooghuis wordt zo nog meer de spreekbuis van de Gentse LGBTQ+-gemeenschap. De Stad wil hiermee terecht de werking van de Casa versterken. Deze extra ondersteuning is nodig. Onlangs waren twee jonge homomannen slachtoffer van homofoob geweld in onze stad.

Gemeenteraadslid Fourat Ben Chikha benadrukte het belang dat de extra middelen worden ingezet om meer verdraagzaamheid voor de LGBTQ+-gemeenschap te bekomen. We zijn het er over eens dat Gent een een veilige haven moet zijn en blijven. Dankzij de middelen kan de onthaalwerking uitgebreid worden. Verder zullen de middelen ook ingezet worden om de netwerkrol die Casa Rosa opneemt verder te faciliteren. Op die manier kan het stadsbestuur verder de vinger aan de pols houden.

Wat na 2020?

De extra middelen worden voorlopig enkel toegekend voor dit jaar. Wat na 2020? “Dit hangt af van de behoefte-analyse die zal uitgevoerd worden binnen het gelijke kansen middenveld. Ik zal daarom ten gepaste tijden de bevoegde schepen hierover blijven bevragen in de commissie”, aldus Fourat. “Zo wil ik ervoor zorgen dat de noden van de LGBTQ+-gemeenschap hoog op de agenda blijven staan.”