Extra financiële steun voor Gents jeugdwerk

14 Januari 2021

Extra financiële steun voor Gents jeugdwerk

Op vraag van de jeugdsector komt er een nieuw, vereenvoudigd subsidiereglement voor het Gentse jeugdwerk, dat ook de draagkracht van kleine jeugdbewegingen verhoogt. Ook de startsubsidie is verdubbeld. In totaal is er jaarlijks 50.000 euro extra beschikbaar.

Meer tijd voor de essentie

De huidige reglementen zijn vaak ingewikkeld en spelen niet in op de nieuwe jongerenprojecten die her en der in Gent opduiken. Bovendien ondersteunen ze kleinere jeugdverenigingen te weinig. Die geven aan dat ze veel tijd en energie moeten steken in de zoektocht naar extra middelen. Daardoor is er minder tijd voor het jeugdwerk zelf en het werven van leden en vrijwilligers.

Steun aanvragen eenvoudiger

Het nieuwe subsidiereglement maakt het een pak eenvoudiger om steun aan te vragen en legt een grotere focus op kleinere jeugdverenigingen. Zo verdubbelt de startsubsidie voor opstartende jeugdverenigingen tot 3.000 euro. Bovendien verhoogt de Stad Gent de werkingsmiddelen voor het jeugdwerk jaarlijks met 50.000 euro tot een totaalbedrag van 450.000 euro.

"We verhogen de financiële draagkracht van kleine en startende jeugdwerkingen en verlagen de drempels voor jongeren om ondersteuning te krijgen." - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

"We verhogen de financiële draagkracht van kleine en startende jeugdwerkingen en verlagen de drempels voor jongeren om ondersteuning te krijgen. Ook kleinschalige initiatieven zoals buurtbewoners die een kookatelier voor kinderen organiseren, willen we op allerlei manieren meer ondersteunen", Elke Decruynaere, schepen van Jeugd.

Relance tijdens coronacrisis

Tot slot besliste de Stad Gent in het kader van de coronacrisis eerder al om eenmalig een extra forfaitaire toelage van 1.000 euro te verlenen aan alle erkende, plaatselijke jeugdverenigingen en -organisaties waarmee er een samenwerkingsovereenkomst is. Bovendien kunnen jeugdverenigingen die zich door de coronamaatregelen in een financieel precaire situatie bevinden eenmalig een extra toelage tussen 1.000 en 5.000 euro aanvragen. Die middelen komen uit het Vlaams Noodfonds.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.