Erfgoed beschermen is de toekomst beschermen

22 Augustus 2019

Erfgoed beschermen is de toekomst beschermen

Gent telt heel wat waardevolle gebouwen. Een nieuw onderzoek brengt ons erfgoed nauwkeuriger in kaart.

Het onderzoek begint in Sint-Amandsberg en de Dierentuinwijk. Bevoegd schepen Filip Watteeuw: “Door ons waardevol erfgoed in kaart te brengen, kunnen we het beter beschermen. Ons verleden vormt de inspiratie voor de stad van de toekomst en verdient dus onze aandacht.”

“Door ons waardevol erfgoed in kaart te brengen, kunnen we het beter beschermen. Ons verleden vormt de inspiratie voor de stad van de toekomst en verdient dus onze aandacht.” - Filip Watteeuw 

Eigenaars van een gebouw dat op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed staat kunnen van de Stad een subsidie krijgen voor gevelrestauratie.

Het onderzoek verloopt in fases. Dit jaar komen delen van Sint-Amandsberg en van de Dierentuinwijk aan de beurt. Het gaat om de Aannemersstraat, Bouwmeestersstraat, Klinkkouterstraat, Scheldestraat, Wolterslaan, Paul Fredericqstraat, Jakob Heremansstraat, Muinkkaai, Hofstraat, François Bernardstraat en de Tijgerstraat.

Meer weten? Klik hier voor het persbericht.