Energie en verwarming in Gentse stadsgebouwen

08 September 2022

Energie en verwarming in Gentse stadsgebouwen

De energietransitie naar een fossielvrije toekomst moet grondig en structureel aangepakt worden, daar ijveren we met Groen al lang voor. We zetten al enkele grote stappen door bijvoorbeeld nu te investeren in toekomstgerichte gebouwen en in zonnestroom via onder andere burgerparticipatie.

Dit doen wel al jaren, omdat we het belangrijk vinden om onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, energie in eigen handen te hebben en bij te dragen aan een beter klimaat.

"We gaan niet elke dag dikke truien-dag organiseren. We combineren structurele ingrepen met onmiddellijke actie."Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management 

De huidige energieprijzen zetten uiteraard extra druk. Ook steden en gemeenten moeten nu korte termijn oplossingen bedenken om deze winter de energiefactuur te drukken. Onze benadering is een combinatie van structurele ingrepen en onmiddellijke acties. 

"We gaan niet elke dag dikke truien-dag organiseren. We combineren structurele ingrepen met onmiddellijke actie", zegt schepen van Facilitair Management Hafsa El-Bazioui

Verwarming een graadje lager, een uurtje minder

Het energieverbruik in onze eigen stadsgebouwen kan beter. We ambiëren de campagne van de Europese Unie te volgen om naar –15% energiegebruik te gaan deze winterIn onze gebouwen worden de instellingen van de verwarmingsinstallaties nu reeds bijgesteld: een graadje minder, een uurtje minder. 

Dat zal per gebouw bekeken worden, telkens in functie van de gebruikers, type activiteiten en staat van het gebouw Voor een klaslokaal geldt een ander gebruik dan voor een kantoorgebouw of een museum.

Afstemmen op gebruik

Gedragsverandering en bewustwording zijn hierbij belangrijk. In bepaalde gebouwen wordt de verwarming immers centraal aangestuurd, in andere is een manuele bediening aan de thermostaat nog mogelijk. In oudere gebouwen zal de thermostaat handmatig moeten worden aangepast.

Door de verwarming preciezer af te stemmen op het gebruik, besparen we energie. Door iets later te starten en iets vroeger te stoppen met verwarmen vermijden we dat locaties onnodig verwarmd worden.

Vroeger werd de inertiewarmte van de gebouwen nog niet optimaal benut. Hier sturen we nu grondig bij.

Wat met ventilatie? 

De voorbije jaren werd in (in de strijd tegen virussen) ventilatie door ramen op te zetten enorm aangemoedigd. We moeten absoluut bewust blijven van luchtkwaliteit in gebouwen maar moeten overventilatie vermijden.

Hoe doen we dat? Alle klassen hebben ondertussen CO2-meters. Met duidelijke richtlijnen kunnen leerkrachten ventileren wanneer nodig is terwijl we ook vermijden dat ramen de hele dag en soms ook ‘s nachts of in het weekend open staan.

Door gericht te ventileren koelen de muren en vloer niet af en geraakt een lokaal sneller opgewarmd na het sluiten van de ramen. Er komt ook een ventilatie-coördinator die technische en structurele ingrepen binnen gebouwen zal realiseren. 

En de toekomst?

Slim gebruik van gebouwen en toestellen. Daar blijven we op inzetten. Dit doen we door verder in te zetten op gedeeld ruimtegebruik. Zowel diensten en gebruikers van stadsgebouwen zullen meer ruimtes delen zodat we die optimaler kunnen beheren en efficiënter verwarmen.

De nieuwe energieprestatienota die heel duidelijke richtlijnen geeft voor alle toekomstige nieuwbouw- en grondige verbouwprojecten.

Versnelde investering in zonnepanelen op eigen gebouwen zodat we een nog groter aandeel van onze elektriciteit in eigen beheer gaan produceren.

We willen ook dat burgers aandeel kunnen hebben in groenestroomproductie door in te zetten op burgerparticipatie en onderzoeken welk dak we daarvoor ter beschikking kunnen stellen. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.