Eerste themacommissie op verplaatsing - studentenhuisvesting

10 November 2022

Eerste themacommissie op verplaatsing - studentenhuisvesting

Dinsdag 8 november ging de eerste themacommissie op verplaatsing door in Gent. Een uniek initiatief waarbij de gemeenteraad over een specifiek thema met de Gentenaar in gesprek gaat. Deze eerste themacommissie boog zich over de problematiek van studentenhuisvesting in de Arteveldestad. Gemeenteraadsleden trokken naar de campus Kantienberg om er in dialoog te gaan met buurtbewoners, studenten, onderwijsinstellingen en aanbieders van studentenhuisvesting. De info en inzichten die de raadsleden doorheen de avond verwierven, worden meegenomen in de verdere werkzaamheden van de commissieleden over het onderwerp.

De commissie wonen (SSW) verruilde de raadszaal van het gemeentehuis voor een auditorium aan de Kantienberg. Dat komt door de vernieuwing van onze lokale Gentse democratie waar Zeneb Bensafia hard aan meewerkte.

Pionierswerk door Zeneb Bensafia

Voortaan zullen de gemeenteraadsleden 2 keer per jaar naar de Gentenaars trekken. Niet alleen omwille van het specifieke thema maar ook om de Gentenaars meer te betrekken bij de werking van de gemeenteraad.

"We zijn aan het pionieren. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat een stad met de grootte van Gent een interactieve dialoog tussen raadsleden en bewoners organiseert." - Zeneb Bensafia, ondervoorzitter gemeenteraad

"We zijn aan het pionieren. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat een stad met de grootte van Gent een interactieve dialoog tussen raadsleden en bewoners organiseert."

"De avond zelf draait niet om het politieke debat, luisteren naar de mensen staat centraal. Het debat onder de politieke fracties volgt later, in de gemeenteraadszaal”, zegt Zeneb Bensafia, ondervoorzitter gemeenteraad.

Hot topic

In overleg met schepen Heyse werd studentenhuisvesting voorgedragen als thema voor de eerste themacommissie op verplaatsing.

Het thema is in Gent dan ook een hot topic. Met ongeveer 80.000 studenten is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. Op de al krappe Gentse woonmarkt wonen naar schatting 10.000 studenten in gezinswoningen en appartementen.

Er is daarom dringend nood aan bijkomend aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare studentenhuisvesting rekening houdend met de draagkracht van en leefbaarheid in de Gentse wijken.

Visies verschillende stakeholders

Schepen Tine Heyse: "Deze themacommissie is een volgende stap in het vormgeven van ons studentenhuisvestingsbeleid. Om dit beleid verder te verfijnen, eventueel bij te sturen."

"Het was heel boeiend de visies van de verschillende stakeholders te beluisteren. Ik ben er ook van overtuigd dat door samenwerking en het opnemen van verantwoordelijkheden van alle betrokkenen (van HOI, betrokken diensten, private ontwikkelaars, buurtbewoners tot studenten zelf) Gent een prachtige woonstad én een bruisende studentenstad kan blijven."

Succesvolle avond

Maar liefst 175 aanwezigen waaronder studenten, inwoners, projectontwikkelaars, vertegenwoordigers van hoger onderwijsinstellingen en gemeenteraadsleden brachten verschillende perspectieven aan.

De avond ging van start met een inleiding door de gemeenteraadsvoorzitter en ondervoorzitter Zeneb Bensafia gevolgd door een presentatie van schepen Heyse waarna in een panelgesprek de uitdagingen inzake samenleven en leefbaarheid bij  het voorzien van voldoende studentenhuisvesting werden toegelicht.

Kotmadam

Een studentenvertegenwoordiger, een buurtbewoner, een ‘kotmadam’, en mensen van Stad Gent en HoGent. Vervolgens werd in werkgroepen bestaande uit raadsleden en de verschillende doelgroepen verder ingegaan op het onderwerp. Afsluitend kon er worden nagepraat bij een drankje en een hapje.

Het was een boeiende avond waarbij vanuit verschillende diensten en over de partijgrenzen heen een brug werd geslagen naar de burger. Met de verworven kennis en inzichten gaan de raadsleden binnen de commissie SSW verder aan de slag.

-> Wie graag meer te weten komt over het onderwerp en de Gentse aanpak kan terecht op volgende pagina’s

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.