Eerste mobiel recyclagepark overweldigend succes

18 Juni 2020

Eerste mobiel recyclagepark overweldigend succes

"Niet iedereen heeft een auto, en dus gaan we met het recyclagepark naar de mensen toe", zegt Bram Van Braeckevelt. Een mobiel recyclagepark betekent meer dienstverlening, beter sorteren en recycleren en nog minder uitvluchten om te sluikstorten.

We brengen het recyclagepark naar je toe

Aan de Watersportbaan organiseerde IVAGO voor het eerst een ‘mobiel recyclagepark’ onder de noemer ‘We brengen het recyclagepark naar je toe’.
Bewoners uit de omgeving konden er met spullen terecht waarmee ze anders naar een gewoon recyclagepark moeten. Een mobiel recyclagepark komt tegemoet aan enkele belangrijke vragen en noden van Gent en de Gentenaars.

Vervoer

Het lukt niet voor iedereen om spullen naar het recyclagepark te vervoeren, bijvoorbeeld omdat ze geen auto hebben. Daarom brengen we het recyclagepark naar hen toe.

"We brengen het recyclagepark naar je toe mag je zeer letterlijk nemen. Zo krijgen meer Gentenaars de mogelijkheid om spullen goed te sorteren en correct aan te bieden. En beter sorteren betekent winst voor milieu en portemonnee." -
Bram van Braeckevelt, voorzitter IVAGO

Minder restafval – meer materialen

We willen dat er nog meer en beter gesorteerd wordt en dus minder bij het restafval terechtkomt. Nog steeds blijken sommige materialen toch in de restafvalzak of -container te belanden terwijl ze eigenlijk thuishoren op een recyclagepark om ze te laten recycleren of op een milieuveilige manier te verwerken. Voorbeelden zijn restanten van verf, batterijen, lampen, kapot servies,  TL- en spaarlampen, elektrische toestellen … Maar ook frituurolie en –vet komen nog te vaak via de afloop in de riool terecht en zorgen daar voor serieuze problemen. Met het mobiel recyclagepark kunnen we de bezoekers informeren en sensibiliseren over correct sorteren van materialen.

Geen aanleiding om te sluikstorten

Door het de mensen nog makkelijker te maken hun afval bij IVAGO aan te bieden, willen we mensen verder ontmoedigen tot sluikstorten. Zo kan men ook oude elektrische toestellen kwijt. Die kunnen immers niet bij het grof huisvuil worden aangeboden.

Watersportbaan, Rabot en Nieuw Gent

We starten met experimenten aan de Watersportbaan, in de wijk Rabot en in Nieuw Gent.
Wijken met grote hoogbouwappartementen waar de bewoners over zeer weinig opslagruimte beschikken en minder snel een auto ter beschikking hebben. Het zijn locaties met een reële sluikstortproblematiek. Een mobiel recyclagepark kan een deeltje van de oplossing zijn en is alvast een argument om het illegaal dumpen van afval te ontkrachten.

Enkel te voet

Voorwaarde is dat het gaat om kleine hoeveelheden die men te voet kan brengen! Wie met de auto komt, wordt doorverwezen naar een van de vaste recyclageparken. Alle recycleerbare afvalstromen mag men gratis afleveren, enkel voor brandbaar grofvuil moet men betalen (0,15 euro/kg). Wie recht heeft op een sociale tegemoetkoming voor z’n huisvuil mag 140 kg brandbaar grofvuil gratis aanbieden.