Een bruisend en veilig nachtleven

28 Maart 2019

Een bruisend en veilig nachtleven

De tijdelijke sluiting van Kompass Klub en de schorsing van dat burgemeestersbesluit door de Raad van State werden druk bediscussieerd op de jongste gemeenteraad. Raadslid Fourat Ben Chikha sprak namens de Groen-fractie de hoop uit nu volop voor de dialoog te gaan zodat het Gentse nachtleven kan blijven bloeien, zonder het drugsprobleem te negeren, en met aandacht voor de leefbaarheid van onze stad.

Voor Groen zijn in dit dossier verschillende issues:

  • We moeten niet naïef zijn over de vele verschillende druggerelateerde feiten in dit dossier. Het overlijden van een medewerker heeft veel aandacht gekregen, en er zijn nog vele andere overtredingen vastgesteld. Deze moeten we niet ontkennen maar wel aanpakken, en graag met de uitbaters dus.
  • Maar drugsproblemen zijn ook niet hetprobleem van Kompass Klub alleen maar wel van een hele samenleving. Een drugsvrije samenleving is een illusie maar dit kan en mag de Stad niet weerhouden om werk te maken een drugsarm Gent, zoals in het bestuursakkoord aangegeven. Net daarom hield Fourat bij de bespreking van de Adviesnota Drugbeleid 2019 een pleidooi om het beeld van gebruik van drugs, alcohol en andere middelen in Gent te verfijnen en te updaten.
  • Een stad als Gent heeft nood aan een bruisend nachtleven, en “daar mag gerust een hoek af zijn” zo stelde Fourat nog. Net dat maakt Gent tot Gent. Dat moeten we als Stad koesteren en in ere houden. Voor zolang dit de leefbaarheid van de omwonenden niet in het gedrang brengt natuurlijk.

Daarom sloot Fourat zich namens de fractie dan ook volmondig aan bij de oproep om een Night Council in het leven te roepen.