Een angel in de sociale onderhandelingen

30 April 2020

Het sociaal akkoord 2020-2022 staat onder druk, de stedelijke vakbonden dreigen met acties. Schepen van Personeel blijft achter het akkoord staan: "Iedereen gaat erop vooruit, ook binnen Ouderenzorg." Bram gaat vanavond opnieuw rond de tafel met de vakbonden.

In december 2019 sloot schepen van Personeel Van Braeckevelt een sociaal akkoord met de stedelijke vakbonden. Zij ondertekenden dat akkoord, omdat het een duidelijke verbetering is voor al het stadspersoneel. In het bijzonder voor alle 4.000 contractuelen. Zij zien hun pensioen sterk stijgen tot ongeveer op het niveau van de statutairen. Bram gaat immers voor gelijke voorwaarden voor gelijk werk. De verlofregeling voor het voltallige personeel werd ook versoepeld, en de koopkracht van het personeel werd verhoogd via o.a. ecocheques en een hogere fietsvergoeding.

Verbetering voor iedereen

Om het concreet te maken: Een 25-jarige die nu bij de stad begint als contractueel op A-niveau en een volledige loopbaan bij Stad Gent werkt, ziet door de nieuwe regeling het pensioen met zo’n 8.700 euro per jaar bruto stijgen. Op B-niveau is dat voor iemand van 25 jaar 3.650 euro bruto per jaar. Iemand van 45 jaar op B-niveau ziet het pensioen door de nieuwe regeling met 1.200 euro bruto per jaar toenemen. Op korte termijn verhoogt de koopkracht onder andere door de komst van ecocheques, ter waarde van 200 euro netto per jaar (250 euro netto in ouderenzorg). Een verbetering voor iedereen.

Ecocheques

Hoewel iedereen het er over eens is dat dit globaal een zeer goed akkoord is, blijft er een angel zitten: binnen het Departement Ouderenzorg telt avond- en nachtwerk bij contractuelen mee voor de berekening van het vakantiegeld. Bij statutairen is dat niet het geval. De gelijkschakeling nu betekent dat de contractuelen een deel van hun vakantiegeld verliezen. De vakbonden berekenden dat het gemiddeld om zo’n 275 euro tot 350 euro bruto per jaar gaat.

Dit wordt in de duurtijd van het sociaal akkoord gecompenseerd door de stevig hogere pensioenen en door extra ecocheques binnen ouderenzorg: 600 euro netto in de loop van dit akkoord, in tegenstelling tot 450 euro extra bij de andere stadsdiensten.

Overleg met vakbonden

De vraag of er afdoende compensatie is en of er geen structurele oplossing kan komen voorbij de looptijd van het akkoord, zet het sociaal overleg op spanning.

"Dit selectief uitlichten zet de andere maatregelen in de schaduw. Al onze medewerkers, ook die in de zorg, gaan er in totaal stevig op vooruit. Dit is en blijft een zeer goed akkoord", zegt Bram. "Ik hoop dat we er die ene angel nog uitkrijgen en kunnen voortwerken in vertrouwen."

Vanavond (donderdag 30 april, red.) zal Bram hierover nog rond de tafel gaan met de vakbonden.