Historisch akkoord met stedelijke vakbonden: naar gelijkwaardigheid voor álle ambtenaren in eenzelfde job

20 December 2019

Historisch akkoord met stedelijke vakbonden: naar gelijkwaardigheid voor álle ambtenaren in eenzelfde job

Deze week ondertekende schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt een akkoord met de stedelijke vakbonden. Het belangrijkste principe in dat 'protocol' is de gelijkwaardigheid binnen elke job voor alle ambtenaren. Daardoor werkt Stad Gent het onderscheid tussen contractuelen en statutairen weg. Een historisch protocol, en een omslag in het HR-beleid voor de stad.

Gelijkwaardigheid als leidend principe

"Dit is een akkoord van durf, daadkracht en dialoog. We maken moedige keuzes in functie van een modern HR-beleid met gelijke voorwaarden voor al onze medewerkers", zegt Bram Van Braeckevelt.

Dit protocol betekent een belangrijke omslag in het HR-beleid van Stad Gent. Vanaf 1 januari 2020 zal de stad niet langer statutair aanwerven. De voorwaarden voor alle 4.000 contractuele medewerkers worden zo goed mogelijk op het niveau van de statutairen gebracht, ook wat betreft pensioenopbouw. Daardoor biedt de stad een van de meest voordelige pensioenregelingen van alle Vlaamse lokale besturen.

‘Wij willen één sterke ploeg van getalenteerde ambtenaren, gebaseerd op gelijkwaardigheid voor dezelfde job. Ik ga dus volop voor gelijke voorwaarden voor gelijk werk. Het is gewoon niet fair dat er verschillen zijn tussen benoemden en andere ambtenaren voor hetzelfde werk.’, aldus Bram.

Ook andere maatregelen

Op vlak van koopkracht zetten de ambtenaren van Stad Gent ook een stap vooruit, o.a. via ecocheques en een hogere fietsvergoeding. Want ook duurzame mobiliteit en de modal split blijft belangrijk. Daarnaast werd overeengekomen dat het personeelsbestand niet krimpt, en dat er acties komen om de diversiteit te verhogen. Meer hierover vind je hier.