Diversiteitsteam binnen HR Stad Gent gestart

02 Juli 2020

Diversiteitsteam binnen HR Stad Gent gestart

Onder impuls van schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt is het HR-diversiteitsteam bij Stad Gent gestart. Zij zullen ervoor zorgen dat alle Gentenaars zich kunnen herkennen in de stadsorganisatie en dat een grotere diversiteit aan mensen instroomt. Het team bestaat uit drie personen: een diversiteitscoördinator, een -consulent en een taalcoach die het team na de zomer komt vervolledigen.

Stad Gent is de grootste publieke werkgever van de provincie. Als schepen van Personeel wil Bram dat de stad een voorbeeld kan zijn voor andere werkgevers. Zo ook op vlak van diversiteit binnen het personeel. "Alle Gentenaars moeten zich herkennen in onze dienstverlening en in onze mensen. Alle medewerkers moeten zich welkom voelen, en met hun talenten aan de slag kunnen en blijven binnen onze organisatie", zegt Bram. "Daarom beslisten we in het najaar 2019 om 3,6 miljoen te investeren in diversiteit."

Diversiteitsteam

"Alle Gentenaars moeten zich herkennen in onze dienstverlening en in onze mensen. Alle medewerkers moeten zich welkom voelen." - Bram Van Braeckevelt

Met die extra middelen werd inmiddels een diversiteitsteam opgestart binnen het Departement HR. Er is ook een werkgroep diversiteit, die mee input geeft aan het beleid. De coördinator van het nieuwe diversiteitsteam zal samenwerken met de werkgroep diversiteit, de verschillende departementen binnen Stad Gent en de stedelijke vakbonden. De diversiteitsconsulente van het nieuwe team zal meewerken aan acties zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van de BIS-stagiairs en hun begeleiders. De taalcoach zal zich toespitsen op de taalondersteuning en begeleiding van anderstalige collega’s en de communicatie binnen de teams.

Het team benadert diversiteit zeer breed en werkt daarom zowel voor collega’s met een migratieachtergrond, voor anderstalige collega’s, voor collega’s met een arbeidsbeperking...

Bram wil, samen met alle partners, in het najaar het diversiteitsactieplan finaliseren.