Diversiteit stadspersoneel stand van zaken

20 April 2023

Diversiteit stadspersoneel stand van zaken

"Het behalen van streefcijfers, betekent niet dat we inclusief zijn." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel

Minister Petra De Sutter wil meer ambtenaren met een beperking in dienst nemen. Ze lanceert daarom een nieuwe maatregel: de federale overheidsdiensten kunnen sinds kort een deel van hun vacatures voor mensen met een beperking voorbehouden. Raadslid Cengiz Cetinkaya stelde hierover een vraag aan schepen Hafsa El-Bazioui. 

De federale overheid streeft ernaar om 3% van de jobs binnen de federale overheidsdiensten door een medewerker met een beperking te laten invullen.

Ondanks de maatregelen die ze nemen slagen ze er niet in om hun doelstelling te behalen. Daarom besliste minister De Sutter om een aantal vacatures voor te behouden voor kandidaten met een beperking. 

Hoe zit het in Gent?

In Gent hebben we ook de ambitie om een weerspiegeling te zijn van onze samenleving. We kijken verder dan beperking of kleur. Voor ons zijn bij aanwerving de competenties van belang. We bepaalden hier ook streefcijfers voor.

We streven ernaar dat 30% van onze vacatures ingevuld worden door medewerkers met een migratieachtergrond en dat minimum 2% van ons personeelsbestand bestaat uit medewerkers met een beperking. 

"We willen geen draaideureffect en willen een werkklimaat creëren waar medewerkers hun talenten volop kunnen inzetten." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel

"Het behalen van streefcijfers, betekent niet dat we inclusief zijn."

"We willen geen draaideureffect en willen een werkklimaat creëren waar medewerkers hun talenten volop kunnen inzetten en daarnaast kunnen zijn wie ze zijn, betrokken worden en zich gewaardeerd voelen", zegt Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel.

Talenten aan boord houden

Raadslid Cengiz Cetinkaya vroeg in de commissie deze week of deze doelstelling behaald werd en hoe er wordt gezorgd dat de diverse talenten aan boord blijven en in de juiste functie worden ingezet.


foto: gemeenteraadslid Cengiz Cetinkaya

Schepen Hafsa El-Bazioui bevestigt dat we onze diversiteitsdoelstellingen behalen. 38% van onze nieuwe medewerkers heeft een buitenlandse herkomst. En in 2022 stonden 278 medewerkers van de circa 7.000, dus ongeveer 4%, geregistreerd als medewerkers met een arbeidsbeperking. Het dubbele van ons streefcijfer.

Inclusieve werkgever gaat verder dan cijfers

Het bereiken van de streefcijfers diversiteit in ons personeelsbestand betekent echter niet dat het werk gedaan is.

Het is belangrijk om een werkklimaat te creëren dat ervoor zorgt dat alle medewerkers zich gewaardeerd voelen voor hun unieke zelf, maar tegelijkertijd het gevoel krijgen erbij te horen en te kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Dan pas zijn we een inclusieve werkgever.

We proberen zicht te krijgen op hoe inclusief onze werkvloer wordt ervaren onder andere via de welzijnsenquête. We stellen ook vast dat de opstart van personeelsnetwerken bijgedragen heeft aan zowel het welzijn van medewerkers maar ook sneller doorgeven van signalen waarmee we als organisatie aan de slag kunnen.

Integratieplannen

Specifiek rond arbeidsbeperking werd een SPOC aangeworven die aanspreekpunt is voor leidinggevenden. Daarnaast zijn we gestart met het opmaken van integratieplannen voor alle medewerkers met een arbeidsbeperking.

Waar nodig voorzien we redelijke aanpassingen die heel belangrijk zijn voor de medewerker met een beperking. Dat kan bijvoorbeeld een aangepaste stoel of scherm zijn, een extra dag telewerk of het automatiseren van deuren voor minder mobiele collega’s. 

Door middel van begeleiding en opleiding zorgen we er ook voor dat medewerkers (alle medewerkers, niet enkel wie tot een bepaalde doelgroep behoort) zich ontwikkelen op vlak van inclusief samenwerken, inclusief leidinggeven, helder spreken et cetera. Dergelijke vormingen van de medewerkers dragen bij tot een inclusievere werkomgeving.

Daarnaast werken we aan opleidingen, sensibilisering en willen we het netwerk van vertrouwenspersonen toegankelijker en representatiever maken.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.