Diversiteit op de werkvloer omarmen

15 Februari 2018

Diversiteit op de werkvloer omarmen

Gent is een boeiende en diverse stad. Als grote stad in Vlaanderen worden we steeds meer een 'majority-minority city', een stad waarbij de minderheden samen de meerderheid vormen. Logisch dus dat het samenwerkingsverband 'Gent, Stad in Werking' regelmatig focust op diversiteit. Er is immers een economische én maatschappelijke behoefte om de Gentse arbeidsmarkt verder te diversifiëren.   

"Stad Gent als stedelijke overheid heeft niet altijd een impact op de arbeidsmarkt in het Gentse. Toch is het belangrijk om gericht te faciliteren en samen te werken opdat maatschappelijke doelstellingen ook tot in de bedrijfswereld kan door dringen." Bram Van Braeckevelt, gemeenteraadslid

Helaas zijn de financiële stimuli om bedrijven er toe aan te zetten om meer divers aan te werven geschrapt op Vlaams niveau. Diversiteitsplannen, die meer dan 10.000 euro subsidies genereerden per bedrijfsdossier en gepaard gingen met ondersteuning via een projectontwikkelaar, werden vervangen door begeleiding en opleiding via de KMO-portefeuille, zonder ondersteuning. Hierdoor geraakt “diversiteit” niet op de agenda bij die bedrijven die nog een inhaalbeweging te maken hebben.

"Stad Gent als stedelijke overheid heeft niet altijd een impact op de arbeidsmarkt in het Gentse. Toch is het belangrijk om gericht te faciliteren en samen te werken opdat maatschappelijke doelstellingen ook tot in de bedrijfswereld kan door dringen."  Bram Van Braeckevelt, gemeenteraadslid.

Daarom organiseerde 'Gent, Stad in Werking' een lerend netwerk diversiteit. Raadslid Bram Van Braeckevelt vroeg aan schepen van Werk Rudy Coddens, hoe de vier netwerksessies verlopen zijn en in welke mate dit herhaald zou kunnen worden. Er hebben zich acht verschillende bedrijven gemeld, uit verschillende sectoren, zowel privaat als (semi-)publiek. De evaluatie klinkt positief. Het gaat om een beperkt aantal bedrijven, maar de formule en de concretiseringen zijn wel concreet toepasbaar. Schepen Coddens: "De uitdaging ligt vooral in het proberen engageren van bedrijven die nog te weinig inspanningen doen om de diversiteit op hun werkvloer te vergroten." Bram is het daar volmondig mee eens en zal dit dan ook verder opvolgen.