Diversiteit op 100 scholen onder de loep

22 November 2018

Diversiteit op 100 scholen onder de loep

Diversiteit in de brede betekenis is een realiteit in elk klaslokaal. Hoe staan leerkrachten tegenover die toenemende diversiteit? Vinden ze dat ze voldoende worden ondersteund om ermee om te gaan? Om dat na te gaan biedt het onderwijscentrum samen met de UGent aan meer dan 100 scholen een gratis diversiteitsscreening aan.  

De zogenaamde DISCO – Diversiteitsscreening Onderwijs – is op dit moment het enige meet- en reflectie-instrument dat op een wetenschappelijk gefundeerde en gevalideerde manier bij leerkrachten de attitude en het gevoel van bekwaamheid in kaart kan brengen inzake omgaan met diversiteit. De DISCO werd ontwikkeld door het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent.

Leerkrachten zijn vaak op zoek naar hoe ze die diversiteit optimaal kunnen inzetten in hun klaspraktijk. Onderwijscentrum Gent wil hen daarin ondersteunen. 

Schepen Decruynaere: “ Dit meetinstrument dient als reflectietool. Het brengt de situatie op een school in kaart en dient als opstap om gericht te veranderen. Het geeft weer hoe zelfzeker de leerkrachten zich voelen in het omgaan met diversiteit. Scholen die willen krijgen ook ondersteuning in het omzetten van de resultaten in acties.”