Diversiteit bij het Gentse korps, werk van lange adem

06 December 2018

Diversiteit bij het Gentse korps, werk van lange adem

Op dinsdag 13 november legden 83 Gentse flikken, 31 vrouwen en 52 mannen, de eed af. Bram Van Braeckevelt, die al langer hamert op een sterkere weerspiegeling van de Gentse diversiteit bij het korps, vroeg burgemeester Termont of dit bij deze nieuwe lichting gelukt is.

Hoewel er geen formele cijfers bestaan over de achtergrond van het personeel van het korps, bleek duidelijk dat er, in verhouding met de Gentse bevolking, zeer weinig flikken met migratieachtergrond in deze lichting vertegenwoordigd zijn: "minimum 3". Zonder afbreuk te doen aan het werk dat het korps steekt in het begeleidingstraject om Gentenaars met een migratieroots te betrekken, denk maar aan de campagne 100% (Fl)ik, doet Bram toch een aantal vaststellingen:

1. een deelname aan dit traject betekent echter niet automatisch een garantie op slagen op de nationale selectie- en rekruteringstesten voor inspecteur op de Politieschool

2. De lange duur van het volledige nationale rekruteringsproces doet mensen afhaken

3. Het is bovendien onzeker dat geselecteerde Gentenaars in Gent zullen kunnen werken, door richtlijnen van de federale politie.

We zijn er dus nog lang niet en ook in het volgende bestuur zal meer diversiteit in het korps de nodige aandacht en opvolging vragen, zowel in het aanwervingsbeleid als bij vormingen in het korps en door interactie met burgers en het middenveld, besluit Bram.