Diversiteit bij de politie

08 Februari 2018

Diversiteit bij de politie

Onze lokale politie moet meer een weerspiegeling zijn van de Gentse samenleving. Het is een punt waar Bram Van Braeckevelt als gemeenteraadslid al langer op hamert. In de bevoegde commissie werd zopas de nota 'een vernieuwd diversiteitsbeleid' toegelicht. Een eerlijke analyse, volgens Bram, omdat de politie zelf erkent dat er nog werk aan de winkel is. 

Een politie die goed in de samenleving geïntegreerd is, kan veel makkelijker conflicten voorkomen en de leefbaarheid waarborgen. Wanneer Gentenaars de politie beschouwen als 'hun' politie, zal er meer begrip zijn voor politionele tussenkomsten wanneer dat nodig is. Daarom stelde Bram eerder al regelmatig vragen over de geboekte vooruitgang in het streven naar een meer divers korps. 

De nota 'een vernieuwd personeelsbeleid', geschreven door politiemensen en academici, geeft een eerlijke analyse en een stand van zaken van de al geboekte vooruitgang. De politie erkent het gebrek aan diversiteit en onderneemt stappen: de aanstelling van een diversiteitsmanager, de campagne 100 % FLIK, meer inzetten op diversiteit bij de werving, op vorming en ondersteuning i.f.v. een diverser korps, ...

De Gentse politie heeft niet alle hefbomen in handen, zeker niet wat aanwerving  betreft. Wie dankzij Gentse inspanningen kan  starten, kan daarom nog niet altijd kiezen voor het Gentse korps, en dat blijft erg jammer... 
Naast de diversiteit in het eigen korps is er ook focus op respect en begrip voor diversiteit bij de Gentenaars. Daarom bouwt de politie aan contacten met het middenveld zoals het jeugdwelzijnswerk. Die overlegmomenten gaan door, ver buiten de schijnwerpers. Daarover zijn de geluiden positief.

Een veilige en leefbare stad worden door meer gemeenschapsgericht te werken, zal tijd vergen, beseft Bram. Maar het is goed dat de politie veel initiatieven neemt om dat doel te bereiken.