30 aanbevelingen voor dekolonisering

28 Januari 2021

30 aanbevelingen voor dekolonisering

De Stad Gent ontving een adviesrapport met 30 aanbevelingen rond dekolonisering. Het rapport is het resultaat van een participatief traject dat in april 2019 is opgestart. Het rapport bevat concrete aanbevelingen rond 6 thema’s: actief antiracismebeleid, vertegenwoordiging,  onderwijs, kinderopvang en jeugddiensten, permanente dekoloniale educatie, publieke ruimte en internationaal beleid.

Participatietraject 

"Dekoloniseren leeft in Gent. Als stad besloten we daarom om een divers samengestelde groep Gentenaars actief te betrekken in een pariticipatietraject, en hen te vragen wat dekolonisatie volgens hen inhoudt", vertelt Tine Heyse, schepen voor Internationale Solidariteit. "Het resultaat? Een rapport met 30 aanbevelingen waaruit blijkt dat dekoloniseren raakt aan heel veel elementen van ons leven. Van praktijktesten, over kunst in de publieke ruimte tot straatnamen. Stuk voor stuk aanbevelingen die we als stadsbestuur ernstig nemen. Het rapport mag dan wel het einde inluiden van dit participatieve traject, het is vooral een doorstart van het dekoloniseren waar we als stad voor gaan."
"Stuk voor stuk nemen we als stadsbestuur de aanbevelingen ernstig. Het is een doorstart van het dekoloniseren waar we als stad voor gaan." - Tine Heyse, schepen voor Internationale Solidariteit

Eerste reacties

Tijdens een online bijeenkomst vorige week gaf het college een eerste reactie aan de deelnemers van het participatief traject. De komende weken gaat het stadsbestuur zijn antwoorden op de aanbevelingen verder uitwerken. Een greep uit de antwoorden:
  • We gaan akkoord met de aanbeveling van de werkgroep om de straatnaam Leopold II-laan te wijzigen. Op voorstel van de burgemeester zal er een nieuwe straatnaam worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad die refereert naar de lokale geschiedenis en de nabijgelegen erfgoedsite. Verder is het de bedoeling om nog deze legislatuur de naam Patrice Lumumba op een gepaste locatie toe te kennen aan een nieuwe straat of plein.
  • Uitleenmateriaal van de Gentse bibliotheken dat vraagt om extra context krijgt verduidelijking, bijvoorbeeld om de tijdsgeest waarin een boek geschreven werd te duiden. Het is helemaal niet de bedoeling om zomaar een Pippi Langkous-boek te verwijderen. Bij de aankoop van nieuw materiaal krijgt diversiteit extra aandacht.
  • Op de aanbeveling om een dekoloniaal parcours uit te werken zegt het stadsbestuur volmondig “ja”. De Stad wil via diverse acties kennis en gedrag stimuleren die bijdragen aan internationale rechtvaardigheid. Net als de populaire kinderrechtenwandeling zien we een dekoloniale wandeling als een absolute meerwaarde in het aanbod van het Vredeshuis. We gaan op zoek naar experten en ervaringsdeskundigen om het parcours te ontwikkelen en gidsen.

Wat volgt nog?

Op een speciale themacommissie op 25 februari worden het rapport met aanbevelingen en de reactie van het stadsbestuur voorgelegd aan de gemeenteraadsleden. Het participatief traject kent een officieel eindpunt tijdens de gemeenteraad eind maart.

 Bekijk de reportage van AVS

en lees het rapport met aanbevelingen

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.