De Tovertuin opent zijn vernieuwde deuren

15 November 2018

De Tovertuin opent zijn vernieuwde deuren

Het was een huzarenstukje, een kleuterschool omtoveren tot een volwaardige basisschool. Door zowel de renovatie van de oude klassen, het  bouwen van nieuwe klassen en een make-over van de refter is men er echter in geslaagd de uitbreiding te realiseren.  

Dit was ook broodnodig want sinds 2011 is er in de Bloemekenswijk een grote vraag naar plaatsen in een buurtschool. Steeds meer ouders zoeken voor hun kleuter een plaats dichtbij huis en een uitbreiding was dan ook meer dan welkom.

We kijken echter verder dan de Bloemekenswijk. In heel Gent bouwden we voorbije 6 jaar 1 extra school per jaar en er komen de volgende jaren nog eens 1.500 stoelen bij. Duurzaamheid is hierbij een rode draad, door te kiezen voor gebouwen die voldoen aan de hoogste normen voor isolatie, door te kiezen voor energie-efficiënte verlichting, regenwaterrecuperatie, groendaken, enz.

De Tovertuin onderging niet alleen qua gebouw een verandering, de school vernieuwde ook op pedagogisch vlak. Sinds 2013 ging de school aan de slag met verschillende leefgroepen in het lager onderwijs en 'classes uniques' in het kleuteronderwijs. Doordat leerlingen van verschillende leeftijden samen in één klas zitten, leren ze van en met elkaar en samenwerken.

Met behulp van het nieuwe pedagogische concept wil De Tovertuin zijn leerlingen laten opgroeien tot kritische en zelfstandige wereldburgers.

Er wacht De Tovertuin zonder twijfel een prachtige toekomst!