De preventiedienst van Stad Gent nu ook intern geleid: belangrijker dan ooit

29 Oktober 2020

De preventiedienst van Stad Gent nu ook intern geleid: belangrijker dan ooit

De preventiedienst van Stad Gent speelt een cruciale rol in deze coronatijd. De 18 medewerkers van de 'Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk' waken onder meer over het psychosociaal welzijn van alle stadsmedewerkers. Tot voor kort werd deze dienst aangestuurd door een extern bureau. Met het aanstellen van een interne directeur komt daar nu verandering in. "Welzijn op het werk is meer dan ooit een prioriteit. En dus is het logisch dat we deze dienst volledig intern opzetten", zegt schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt. 

De interne preventiedienst heeft twee afdelingen. De preventieadviseurs van de afdeling Risicobeheer geven advies en ondersteuning bij de uitvoering van het welzijnsbeleid. Zij adviseren bijvoorbeeld bij de inrichting van de werkplek, op vlak van ergonomie of bij het uitwerken van veiligheidsinstructies. Zij onderzoeken ook arbeidsongevallen, en stellen daarna maatregelen op om die in de toekomst te vermijden. Daarnaast is er de afdeling Psychosociaal Welzijn, die een aanbod heeft op vlak van psychosociale risico's: pesten, conflicten, grensoverschrijdend gedrag, agressie en geweld, burn-out, stress ...

"Welzijn op het werk en werkbaar werk zijn daar belangrijke pijlers." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Ergonomische thuiswerkplek

De medewerkers van beide afdelingen spelen een cruciale rol in deze coronatijd. Ze zetten extra in op psychosociaal welzijn, ergonomie en arbeidsveiligheid en -hygiëne. Zo geven ze ook advies rond het ergonomisch inrichten van de thuiswerkplek. Ze zorgen er ook voor dat de coronamaatregelen permanent worden bijgestuurd in functie van de richtlijnen van de hogere overheden. Op die manier zorgen ze er mee voor dat de collega’s die niet kunnen telewerken, veilig aan de slag kunnen op de werkvloer. 

"We beslissen nu dus om een interne directeur aan te stellen. Die is verantwoordelijk voor de goede werking van de preventiedienst, en zal mee waken over de uitvoering van onze beleidsprioriteiten. Welzijn op het werk en werkbaar werk zijn daar belangrijke pijlers", aldus Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel.