De politie, uw vriend?

11 Mei 2023

De politie, uw vriend?

"Dit onderzoek toont aan dat het optreden van een deel van onze agenten wel degelijk vatbaar is voor verbetering. Onze fractie juicht toe dat we een handelingskader hebben, maar de impact ervan is nog onvoldoende." - raadslid Jeroen Van Lysebettens

Het merendeel van de Gentse politie levert verdienstelijk werk. Dat neemt niet weg dat het optreden van een deel onder hen vatbaar is voor verbetering. Net als in andere steden, duiken ook in Gent regelmatig stemmen op van burgers die zich door de politie onrechtvaardig behandeld voelen. Louter perceptie of is er meer aan de hand? Om die reden heeft Groen een onderzoek naar het professioneel optreden van onze politie dan ook steeds gesteund.  

Het is niet dat de politie deze kritieken lijdzaam ondergaan heeft. Daarom ondertekende de korpschef, samen met de zones Brussel-Noord, Antwerpen en Mechelen-Willebroek in 2020, een Handelingskader Professioneel Profileren: een kader voor onze flikken hoe identiteitscontroles uit te voeren.

Zeker voor verbetering vatbaar

Vrij vertaald: vermijden dat ze etnisch profileren of dat de perceptie hierover zou ontstaan. De vraag, of dit kader en de daarbij horende vormingen effectief zijn, is dan ook niet meer dan logisch. Het vertrouwen in de politie staat of valt immers met hoe de contacten door de burger ervaren worden.

De resultaten werden deze week voorgesteld en bevestigen de noodzaak om blijvend werk te maken van een professionele uitvoering van identiteitscontroles.

Jeroen blijft alvast niet bij de pakken zitten en kaart de onderzoeksresultaten volgende week aan bij de burgemeester op de commissie waar het onderzoek toegelicht zal worden.

In 1 op de 5 gevallen vertonen onze agenten respectloos gedrag bij de uitvoering van de controles, stellen de onderzoekers; ook de mate waarin burgers echt beluisterd worden door de agenten en niet onderbroken, is zeker vatbaar voor verbetering.

De onderzoekers waarschuwen expliciet voor de nadelen van systematische controles, wanneer tijdens dergelijke controles onvoldoende uitgelegd wordt wie waarom gecontroleerd wordt.

Werk maken van suggesties

Raadslid Jeroen Van Lysebettens: “Dit onderzoek toont aan dat het optreden van een deel van onze agenten wel degelijk vatbaar is voor verbetering. Onze fractie juicht toe dat we een handelingskader hebben, maar de impact ervan is nog onvoldoende, dat kan nog beter en daar moet de komende jaren werk van gemaakt worden.”

Jeroen blijft alvast niet bij de pakken zitten en kaart de onderzoeksresultaten volgende week aan bij de burgemeester op de commissie waar het onderzoek toegelicht zal worden.

Hij wil meer in het bijzonder weten hoe de burgemeester en de korpschef werk willen maken van enkele suggesties van de onderzoekers: meer aandacht voor de ervaringen van burgers met identiteitscontroles en andere aanpak van systematische controles.

Noodzaak om te optimaliseren

Daarnaast maakt het onderzoek ook helder dat bijsturing van het optreden van de agenten op het terrein enkel maar zal lukken wanneer dit ook door midden- en topkader van de Gentse politie ondersteund wordt.

Jeroen besluit: "De onderzoekers wijzen ons op de noodzaak attitudes, kennis en vaardigheden van heel wat agenten te optimaliseren. We moeten daar vooral niet te lang blijven bij stilstaan nu, maar er werk van maken. En ik ben ervan overtuigd dat de meeste van onze agenten daaraan willen en zullen meewerken."

Download hier het volledige eindrapport.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.