De omslag is ingezet naar een veerkrachtige, solidaire en ecologische stad.

26 Juni 2018

De omslag is ingezet naar een veerkrachtige, solidaire en ecologische stad.

De omslag is ingezet naar een veerkrachtige, solidaire en ecologische stad. Dit stelde Groen-fractieleider Bram van Braeckevelt bij de laatste goedkeuring van de jaarrekening van deze legislatuur. Dit bestuur heeft gedaan wat het moet doen, moedige en niet steeds de makkelijkste beslissingen nemen om op langere termijn een sociaal-ecologische stad te realiseren. En zeker op vlak van armoedebestrijding en wonen blijft de uitdaging bijzonder groot. Al kan de Stad dit werk alleen niet aan. De hele tussenkomst van Bram kan je hier lezen:    

Het zit goed met de financiële planning en uitvoering van Stad Gent, vandaag en ook op lange termijn. Dat zorgt er voor dat we voor de budgetswijziging 2018 nog kunnen focussen op een aantal concrete zaken:

120.000 euro voor de compensatie van het verbod op wegwerpbekers tijdens de Gentse Feesten, 
en middelen om shuttlediensten te voorzien tussen Gent-Sint-Pieters en Eiland Zwijnaarde en een extra shuttlelijn tussen de Park and Ride aan de Watersportbaan en de Kouter.

 

Bij de investeringen ligt er ook de focus op stadsvernieuwing, mobiliteit, meer groen en gezondere lucht en jonge Gentenaars.

Met meer dan 2 miljoen wordt ingezet op stadsvernieuwing en dus de leefbaarheid in Sint-Amandsberg en aan het Rabot.
Zo is de studie voor de Coca-cola site zodat de wijken er rond ontlast kunnen worden van zwaar verkeer. De Fietsambassade Gent wordt versterkt om nog dit jaar extra te kunnen inzetten op achtergelaten fietsen, want die bezetten natuurlijk plek voor de extra fietsers in Gent die ook een plekje zoeken om te parkeren. Ook het Trage wegennetwerk wordt verder uitgebreid en toegankelijker gemaakt voor voetgangers en fietsers.

We gaan voor betere luchtkwaliteit en voeren dan ook een Lage Emissiezone in. Daarom wordt ingezet op monitoring van de luchtkwaliteit en 2,2 miljoen euro voor een schonere wagens, bussen en vrachtwagens van Stad Gent zelf. De Vinderhoutse bossen kunnen dankzij extra middelen verder aangekocht worden.  In uitvoering van het Klimaatadaptatieplan worden ook middelen voorzien voor het realiseren van voorbeeldprojecten van ontharding en vergroening van het openbaar domein. Hiermee worden de principes van een klimaatrobuuste stad in de praktijk gebracht.

 

Er komt wordt geïnvesteerd in de speelwerking, zodat de school in Sint-Kruis-Winkel kan gered worden. Ook in de kinderopvang komt er meer plaats... Zo komen er 42 extra plaats om kinderopvang uit te baten op de Jan Palfijn-site, ook na de verhuis terug naar de Bron. 

Het jeugdwerk wordt niet vergeten, daarom wordt een half miljoen geïnvesteerd in veilige en kwaliteitsvolle jeugdlokalen. En ook het onderhouden van schoolgebouwen blijft hoog op de agenda met 4,4 miljoen extra budget. 

 

Het zijn allemaal voorbeelden die bevestigen dat dit bestuur doet wat het moet doen: inspelen op de opportuniteiten, op de problemen die zich aandienen en
tot de laatste dagen blijven verder werken...

Het is duidelijk dat dit stadsbestuur werkt en blijft werken, voor en met de Gentenaars.

 

Het zit goed met de financiële planning en uitvoering van Stad Gent, vandaag en ook op lange termijn.

We hadden voor 2017 al een overschot begroot en hebben dat overschot met bijna 48,5 miljoen eigenlijk verdubbeld. Er is bovendien voor gezorgd dat er vanaf de volgende legislatuur jaarlijks 45 miljoen euro overschot gepland staat.

 

Het begin van deze legislatuur begon met nieuwe doelstellingen die gerealiseerd moesten worden, in combinatie met een serieuze besparing. Wel, vanaf 2020 wordt een jaarlijks 90 miljoen aan investeringen voorzien, samen goed voor 540 miljoen euro tot 2025. Goed beleid dus, en dat financieel beleid maakt een verschil voor onze Stad en de Gentenaar.

 

Bijna 500 miljoen euro werd deze legislatuur geïnvesteerd en die investeringen maken de stad veerkrachtiger als het gaat over informatisering en infrastructuur: veilige voetpaden, lagere energiefactuur. Maar ook uitbreidingen maken ook voor de Gentenaar een verschil: méér groen in de buurt, meer scholen, meer plek voor nieuwe jobs, meer verkeersveiligheid en bereikbaarheid...

 

Het is niet voor niets dat we nieuwe hoogtepunten zien én erkenning krijgen in binnen- en buitenland:

 

Om te beginnen, onze stad levert de voorzitter van Eurocities. Meneer de burgemeester, het is misschien voor de meeste Gentenaars niet zo direct tastbaar wat uw rol daar als voorzitter is, maar persoonlijk geloof ik echt in de kracht van steden en van de Europese samenwerking. Dat we onze Stad de voorzitter mag leveren, is dan ook iets waar ik als Gentenaar, fier op ben.

En er is meer, 2e jaar op rij finalist als groene hoofdstad van Europa, 2e keer op rij dé fietsstad van Vlaanderen, nooit eerder zoveel speelstraten in Gent, de helft van alle speelplaatsen zijn GRAS: groene en avontuurlijke speelplaatsen... Zo kan ik nog een eindje doorgaan. Erkenning en cijfers natuurlijk fijn, maar het zijn de concrete verwezenlijkingen die het verschil maken voor Gent en de Gentenaars. Zo zijn er een aantal voorbeelden die het beleid hebben gesterkt denk maar aan het net-overschrijdend onderwijscentrum of de Stadsbouwmeester, of de historische havenfusie.

 

En ook op heel tastbare zaken is Gent er op vooruit gegaan de voorbije jaren.

Er is minder criminaliteit: 17% minder de voorbije 6 jaar… Naast een daling van de misdaadcijfers zijn ook propere buurten voor de Gentenaars cruciaal, maar ook op de ondersteuning voor startende ondernemers mogen we fier zijn.
Net als het veiliger en vlotter verkeer dankzij het circulatieplan, het verhogen van de veerkracht tegen de klimaatverandering, en meer groen in Gent.

En ja, we hebben deze legislatuur ook getoond solidair te zijn. Niet alleen met het stadsbestuur, maar samen met de Gentenaars zelf, die hun solidariteit hebben getoond om mensen op de vlucht niet aan hun lot over te laten.

 

Kind- en jeugdvriendelijk Gent

Als kindervriendelijke stad betrekken we kinderen en jongeren,

niet alleen met het experiment dat er nu komt naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook breder. Bv rond de burgerbudgetten of Thuis in 't Stadhuis, maar voorzien we ook die extra plek in de kinderopvang of school in de buurt...

Participatie is trouwens ook iets wat onder 'wonen' werd doorgetrokken. Denk maar aan community land trust (CLT) en de bewonersparticipatie.

En dat is belangrijk, collega's, want als Gentenaars samen met het bestuur de handen in elkaar slaan, is veel mogelijk .

 

En net zoals het stadsbestuur dat met de Gentenaars doet,

wordt het tijd dat ook de bovenlokale overheden Gent de hand uitreikt.

 

Tijd dat de Vlaamse en federale overheid de Gentenaars de hand uitreikt

We moeten er niet flauw over doen... We moeten de kansarmoede terugdringen en naar meer betaalbare kwaliteitsvolle woningen.

Ondanks investeringen in de bijkomende aanvullende steun bij OCMW, ondanks extra Gentse investeringen bv bij WoninGent is de stijgende kinderarmoede is, combinatie met het gebrek aan betaalbare en kwaliteitswoningen dé uitdaging waar Gent samen met Vlaanderen en de federale overheid op moet focussen. Zeker als we weten dat het aantal inwoners in onze Stad zal blijven groeien, kan niemand nog de andere kant opkijken. Ook niet in Brussel.

Dit geldt ook op vlak van tewerkstelling. De focus van de oppositie op dit punt blijkt alleen tijdens globale tussenkomst, maar blijkt helaas te weinig bij de maandelijkse werking in de commissies en gemeenteraad. Beter laat dan nooit. Nogmaals, het wordt tijd dat men ofwel de nodige middelen vrijmaakt voor arbeidsmarktbegeleiding en -bemiddeling, of dit écht in handen van steden als Gent durft geven. Zoals dit vandaag georganiseerd wordt, lopen er teveel projecten naast elkaar en dit staat ons, als Stad, een echte focus op degelijke arbeidsmarktbemiddeling en -begeleiding in weg. Dit verhaal geldt overigens ook vlak van openbaar vervoer. En dat kan écht wel anders.

 

Voor ik besluit wens ik zeker nog zeker namens de Groenfractie graag onze dank uit te spreken voor de diensten, schepen Peeters en zijn kabinet, en iedereen die de pen heeft vastgehad bij de toelichting over de geleverde cijfers.

 

Moed

In deze legislatuur is de omslag ingezet naar een veerkrachtige, solidaire en ecologische stad. Het beleid van de voorbije jaren was cruciaal om de leefbaarheid van Gent en de Gentenaars te verhogen. Dat heeft vaak moed gevraagd, maar doorzetten was noodzakelijk, net omdat we er vandaag nog niet zijn.

 

Blik op lange termijn

Een sociaal-ecologische stad realiseer je niet in één legislatuur en vergt een coherent beleid en blik op de lange termijn.

 

Wat beter kan, moet beter kunnen, maar het laatste wat we moeten doen is stappen achteruit zetten.

 

We moeten blijven investeren, omkaderd door een gezond financieel beleid.

We moeten blijven keuzes maken, voor méér groen in Gent, meer vlot en veilig verkeer, de armoede terugdringen, bijkomende woningen en voor kinderen en jongeren, meer plek in de buurt. Daar liggen de uitdagingen en daar willen we werk van maken.