De LEZ werkt: gezondere lucht in Gent

07 December 2023

De LEZ werkt: gezondere lucht in Gent

Het terugdringen van stikstofdeeltjes wordt belangrijker vanaf de volgende verstrenging in 2026.

De luchtkwaliteit in Gent is de afgelopen jaren gevoelig verbeterd. Dat blijkt uit een recent gepubliceerde studie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Binnen de lage-emissiezone valt de daling van het kankerverwekkend ‘zwart koolstof’ op. "Goed nieuws voor de gezondheid van de Gentenaars. De LEZ werkt", zegt milieuschepen Tine Heyse.

Positieve resultaten van de LEZ

De implementatie van de LEZ heeft een sleutelrol gespeeld. In het rapport schrijft VMM dat de concentraties zwarte koolstof op locaties in de LEZ in Gent (en Antwerpen) lager zijn dan in de rest van Vlaanderen.

Voertuigen die niet aan de emissienormen voldoen, zijn uit de stad geweerd, wat heeft geleid tot minder vervuiling. Dat heeft een directe, positieve impact op de volksgezondheid.

"Ons beleid heeft een positieve impact op het milieu en de gezondheid van de Gentenaars. Daar zijn we trots op." - Tine Heyse, milieuschepen

Bovendien stelt de studie dat de positieve impact van de LEZ niet stopt aan de rand van de zone. Wagens die aangepast zijn aan de LEZ rijden ook buiten de LEZ rond.

De huidige LEZ richt zich voornamelijk op het terugdringen van de uitstoot van roetdeeltjes; het terugdringen van stikstofdeeltjes wordt belangrijker vanaf de volgende verstrenging in 2026.

Houtstook

Ondanks de vooruitgang is er nog werk aan de winkel. Een zorgwekkende trend is de toename van luchtverontreiniging door houtverbranding. Die draagt bij aan de uitstoot van fijnstof.

"Het is hoog tijd om vervuiling door houtstook op Vlaams niveau aan te pakken." - Jeroen Van Lysebettens, raadslid

Vooral in de wintermaanden van 2022, tijdens de energiecrisis, was de concentratie van zwarte koolstof afkomstig van houtverbranding hoger. Ook in de rest van Vlaanderen stegen in 2022 de concentraties van stoffen die gelinkt zijn aan houtverbranding.

"Het is hoog tijd om vervuiling door houtstook op Vlaams niveau aan te pakken", zegt raadslid Jeroen Van Lysebettens. "Op lokaal niveau voert Stad Gent sensibilisatiecampagnes en grijpt toezicht in bij overmatige overlast. Maar de sleutel voor maatregelen om het probleem aan de bron aan te pakken, ligt bij Vlaanderen."

Kanaalzone

In de Gentse kanaalzone, met veel industriële activiteit, zorgt de industrie voor de grootste uitstoot van zowel stikstofoxiden, fijn stof (PM10, PM2,5) als elementaire koolstof. Op één uitzondering na liggen de gemeten concentraties aan NO2, PM10 en PM2,5 op alle meetplaatsen lager dan de Europese grenswaarden.

"Ons beleid heeft een positieve impact op het milieu en de gezondheid van de Gentenaars. Daar zijn we trots op. Maar we blijven ons inzetten voor verdere verbeteringen. We blijven werken aan een groener, gezonder Gent", besluit milieuschepen Tine Heyse.

Lees hier het rapport.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.