De groenpolen worden groter

15 Februari 2018

De uitbouw van de groenpolen aan de rand van Gent zijn een werk van lange adem, maar worden stap voor stap gerealiseerd. Voor de Gentbrugse Meersen heeft de Stad twee aankoopovereenkomsten klaar. De aankoop van de percelen in de Oude Scheldeweg liggen ter goedkeuring voor op de volgende gemeenteraad. Op die manier kan nu ook het noordelijke deel verder ingericht en publiek toegankelijk gemaak worden. 

Ook Natuurpunt kondigde deze week aan dat ze, met steun van de Vlaamse overheid, 35 ha bos in de Vinderhoutse bossen verwierven. Nog in 2018 zullen deze bossen toegankelijk zijn voor voetgangers. In Drongen komt er een onthaalpoort aan het Leeuwenhof en de Stad zal aan de Campagne in de Gijzelstraat een andere ingang voorzien. Zo wordt het Stadsbos ten westen van Gent weer wat groter. 

Gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt is tevreden dat het vooruit gaat. Studies tonen aan dat een groene omgeving niet alleen goed is voor de gezondheid, maar buurtbewoners ook gelukkiger maakt. Daarnaast zorgen bomen en groen ook voor een klimaatrobuuste stad. Een park op wandelafstand en een groenpool op fietsafstand voor elke Gentenaar zijn dus zeker een goede zaak, aldus Bram, daarom moeten we er verder werk van maken.