Dak per dak, meer groen in de stad

27 Augustus 2020

Dak per dak, meer groen in de stad

Dit najaar komen er groendaken op acht Gentse scholen. “Die bufferen regenwater, filteren fijn stof uit de lucht en zorgen voor verkoeling op hete dagen”, zeggen Elke Decruynaere en Tine Heyse. “En zorgen voor extra leefgebied voor planten en dieren. Meer groen maakt de stad meer leefbaar.”

We hebben het geweten deze zomer: tijdens de hete dagen was het centrum van Gent veel heter dan daarbuiten. Zweten en puffen. Hoe dat komt? Stenen en zwarte daken slaan warmte op en geven die vertraagd weer af, vooral ’s avonds en ’s nachts. Er is minder verdamping omdat er weinig groen is en de bodem is afgedicht. De stad kan niet ademen. De oplossing: meer natuur, zoveel mogelijk.

Buffer tegen luchtvervuiling

Daarbij komen groendaken goed van pas. Met vetplanten, grassen en soms kleine struiken vormen ze natuurlijke oases tussen stenen gebouwen. Ze houden water vast, waardoor de riolering bij felle regenbuien niet overstroomt. Nog voordelen? Ze nemen fijn stof op en vormen zo een buffer tegen luchtvervuiling. Ze beschermen de dakbedekking en zorgen voor warmte- en geluidsisolatie.

Dit zijn de acht scholen:

🌱Basisschool Westerhem en Academie Podiumkunsten Gent

🌱Basisschool Klaverdries

🌱Jenaplanschool ‘t Kriebelhuis

🌱Jenaplanschool De Kleurdoos

🌱Freinetschool Het Prisma

🌱CVO GENT en Centrum Leren en Werken

🌱Basisschool De Boekenmolen

🌱Freinetschool De Spiegel

“Met groendaken op de schoolgebouwen geeft de stad het goede voorbeeld”, zegt Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs. Door de installatie van de acht groendaken zal er ineens 14,4% meer groen zijn op de daken van Gentse stadsgebouwen.

“Met groendaken op de schoolgebouwen geeft de stad het goede voorbeeld.” - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

“Voor die groendaken investeert de stad 331.000 euro”, zegt schepen van Milieu Tine Heyse. De Vlaamse overheid past 190.000 euro bij. Het project is een samenwerking met schepen van Facility Management Storms (sp.a).

Niet enkel stadscholen

Ook andere scholen, particulieren en organisaties kunnen tot 25.000 euro financiële ondersteuning krijgen bij de aanleg van een groendak. Voor particulieren bedraagt de subsidie 31 euro per m². Voor organisaties, zoals scholen of sociale huisvestingsmaatschappijen en bedrijven 25 euro per m².

Alle info vind je op: https://stad.gent/nl/groen-milieu/klimaat/creeer-meer-groen/groendak#premies