Dak- en thuisloosheid kent vele gezichten

28 Maart 2024

Dak- en thuisloosheid kent vele gezichten

"De nieuwe cijfers illustreren dat we nog een versnelling hoger moeten schakelen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid."

De resultaten van de dak- en thuislozentelling (georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting en de KULeuven) in enkele grote steden in België zijn bekend. In Gent werd voor de tweede keer geteld. Gent telt 2.490 dak- en thuislozen, een heel diverse groep van mensen die geen permanente, kwalitatieve woonst hebben.

In het kader van een nationaal onderzoek telden de Stad Gent en partnerorganisaties op 20 oktober 2023 alle dak- en thuislozen in Gent. De resultaten zijn nu bekend en moeten het beleid de komende jaren nog beter afstemmen op de noden.

"De nieuwe cijfers illustreren dat we nog een versnelling hoger moeten schakelen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid."

"Als Stad bekijken we hoe we extra robuuste woningen kunnen realiseren en binnenkort lanceren we een nieuwe oproep aan het middenveld voor het realiseren van projecten voor kwetsbare doelgroepen", zegt Tine Heyse, schepen van Wonen.

Cijfers

In totaal zijn in Gent 2.490 dak- en thuisloze personen geteld. Een stijging ten opzichte van 2020 waar er 1.873 dak- en thuislozen geteld werden in Gent.

Het rapport telt 1.857 volwassenen en 633 direct betrokken kinderen, die in dezelfde precaire woonsituatie leven als hun dak- of thuisloze ouder(s). Geen enkel kind verblijft evenwel in de openbare ruimte.

Met deze stijging onderscheidt Gent zich niet van andere Europese steden.

"Als Stad bekijken we hoe we extra robuuste woningen kunnen realiseren en binnenkort lanceren we een nieuwe oproep aan het middenveld voor het realiseren van projecten voor kwetsbare doelgroepen." - Tine Heyse, schepen van Wonen

Een deel van de verklaring van de stijging van de Gentse cijfers ligt bij de methodiek. Zo telden er voor deze tweede telling 47 partners mee ten opzichte van 37 in 2020.

Veel partnerorganisaties hadden ook al ervaring met het onderzoek.

Tot slot gebeurde de telling in 2020 tijdens de coronapandemie, wat het tellen bemoeilijkte. De foto die we in 2023 konden maken bevat dus meer detail.

Dak- en thuisloosheid kent vele gezichten

Dak- en thuislozen zijn een diverse groep van mensen die geen permanente, kwalitatieve woonst hebben.

Sommigen slapen op straat, in een garage of auto, anderen verblijven bij vrienden en familie, in instellingen of opvangsystemen.

Daklozen op straat vormen maar een klein deel van alle dak- en thuislozen, hun aandeel is ook gedaald ten opzichte van 2020.

  • Van de getelde personen verbleven 146 volwassenen (geen kinderen) in de openbare ruimte.
  • 98 volwassenen en 10 kinderen verbleven in de noodopvang.
  • 327 volwassenen en 136 kinderen verbleven in niet-conventionele ruimtes (garage, tent, auto).
  • 265 volwassenen en 186 kinderen verbleven in opvang of tijdelijk verblijf.
  • 203 volwassenen en 2 kinderen verbleven langer in een instelling dan noodzakelijk of moeten de instelling binnen de maand verlaten zonder woonoplossing.
  • 655 volwassenen en 187 kinderen verbleven tijdelijk bij vrienden of familie (sofaslapers).
  • 128 volwassenen en 112 kinderen zaten in een situatie van dreigende uithuiszetting.
  • 35 volwassenen (geen kinderen) werden als dak- of thuisloos geteld zonder dat hun specifieke (slaap)situatie op dat moment gekend was.

Samengevat: zo'n 450 mensen (of 24,2 procent van alle getelde personen) zijn acuut dakloos: zij verblijven op straat, in de nachtopvang, in een auto, kraakpand of tent. Driekwart zijn mannen.

Duurzame oplossingen

Onze Stad maakt werk van verschillende nieuwe projecten in de strijd tegen dakloosheid. De focus ligt hierbij op preventie én duurzame huisvesting.

Bij preventie spelen meer sociale woningen een cruciale rol. In ons programma Sociaal wonen voorzien we tegen 2050 te beschikken over 25.000 sociale woningen, of 20 procent van het totale woningbestand.

We leggen ook de nadruk op preventie door snel in te grijpen bij huurachterstal om zo uithuiszettingen te voorkomen.

Focus op opvang en begeleiding chronisch en jonge daklozen

In het wegwerken van dakloosheid kiezen we ook voor 'housing first'.

Daklozen, of mensen met een verleden van dakloosheid, krijgen een huurwoning aangeboden, met de verplichtingen die daarbij horen, maar ze krijgen ook begeleiding. Recent realiseerden we zo 11 ‘robuuste woningen’ in Sint-Amandsberg.   

We blijven ook inzetten op opvang en tijdelijke huisvesting. Hierbij ligt de focus op de opvang en begeleiding van chronisch daklozen of jonge daklozen.

Sinds 2017 zijn er in Gent al 17 nieuwe plaatsen voor 24-uursopvang voor chronisch daklozen. Er zijn 10 plaatsen voor dakloze jongeren (die worden de komende maanden nog uitgebreid) en er zijn 32 plaatsen voor dakloze mensen zonder wettig verblijf.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.