Dak- en thuisloosheid in kaart gebracht

18 Maart 2021

Dak- en thuisloosheid in kaart gebracht

Samen met 37 organisaties telden we eind vorig jaar het aantal dak- en thuislozen in onze stad. We weten nu niet alleen nauwkeuriger hoeveel dak- en thuislozen er zijn, maar ook wie onze dak- en thuislozen zijn. De groep is divers en is veel omvattender dan mensen die op straat leven. Tine Heyse: "Met de uitkomst van deze telling kunnen we, samen met talrijke organisaties, nog beter werk maken van oplossingen op maat. Als stad engageren we ons ten volle om nog beter dak- en thuisloosheid te voorkomen en te verhelpen."

Dak- en thuislozen is diverse groep aan mensen

De telling van dak- en thuislozen geeft ons niet alleen een beter zicht op het aantal dak- en thuislozen in onze stad, maar ook op hun profiel.

"Door de telling weten we nauwkeuriger hoeveel dak- en thuislozen er zijn, en ook wie onze dak- en thuislozen zijn." - Tine Heyse, schepen van Wonen

In totaal zijn er 1.873 dak- en thuisloze personen geteld, waarvan 1.472 volwassenen en 401 direct betrokken kinderen. De telling maakte duidelijk dat het clichébeeld van ‘een dakloze’ niet strookt met de realiteit, het omhelst een diverse groep van mensen: sommigen slapen op straat, in een garage of een auto, sommige verblijven bij vrienden en familie, in instellingen of in diverse opvangsystemen. Op het moment van de telling verbleven 124 volwassen en 7 kinderen in de openbare ruimte.

Gemeenteraadslid en federaal parlementslid Evita Willaert is bijzonder geraakt door deze cijfers: “Het is hartverscheurend dat 400 kinderen in onze stad geen warm plekje hebben voor zichzelf. De stad stelde zich kwetsbaar op door deze daklozentelling zelf aan te vragen. Maar het is onze overtuiging dat je de realiteit in de ogen moet durven kijken om een krachtig beleid te kunnen voeren. Het is duidelijk: het is écht alle hens aan dek. We moeten er alles aan doen om die kinderen en hun ouders te helpen. Dit kunnen we niet aanvaarden.”

Nood aan structurele en duurzame oplossingen

De tellingen maken het mogelijk om het beleid rond dak- en thuisloosheid verder uit te werken en meer op maat te maken. We vertrekken daarbij vanuit een focus op preventie en duurzame huisvesting.

"Als stad engageren we ons ten volle om nog beter dak- en thuisloosheid te voorkomen en te verhelpen." - Tine Heyse, schepen van Wonen

Zolang er geen voldoende duurzame oplossingen zijn, zetten we ook in op opvang en tijdelijke huisvesting. Zo focussen we op het voorkomen van uithuiszettingen, door snel in te grijpen bij huurachterstal in private woningen, en op opvang en oriëntatie van chronisch daklozen. Maar we zetten ook versterkt in op bijkomende sociale woningen, en verdubbelen het aantal woningen dat verhuurd wordt via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Met het internationale project ROOF werken we een  actieplan uit om langdurige dakloosheid weg te werken via duurzame huisvestingsoplossingen.

Tine Heyse: “We pakken de dak- en thuisloosheid structureel aan door bestaande initiatieven zoals SVK op te schalen met een verdubbeling van het aanbod tot meer dan 500, en gericht bijkomende initiatieven zoals Robuuste Woningen op te starten. Maar ook tussentijdse oplossingen op maat, samen met Gentse organisaties, blijven belangrijk en bouwen we verder uit. Als stad engageren we ons ten volle om nog beter dak- en thuisloosheid te voorkomen en te verhelpen.”

Meer info

De resultaten en cijfers van de tellingen van de verschillende steden en gemeenten zijn beschikbaar op www.kbs-frb.be. Het rapport voor de stad Gent kan je hier downloaden.

De telling past in een ruimer initiatief van de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met onderzoekers van LUCAS KULeuven en de ULiège, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, en vele partners op het terrein.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.