CurieuzenAir BXL: beleid voor minder én schone wagens zorgt voor gezondere lucht

25 Maart 2022

CurieuzenAir BXL: beleid voor minder én schone wagens zorgt voor gezondere lucht

De luchtkwaliteit in het Brussels Gewest is beter dan verwacht. Dat is het goede nieuws dat het burgeronderzoek CurieuzenAir in beeld bracht. Tegelijkertijd verschilt de luchtkwaliteit van straat tot straat en van wijk tot wijk. Hoe verder van het centrum, hoe zuiverder de lucht. En omgekeerd: hoe dichter bij het centrum hoe ongezonder de lucht. Niet onverwacht werd de ongezondste lucht gemeten in wijken met veel inwoners, smalle straatjes en veel autoverkeer. Op de kleine Brusselse ring werden concentraties gemeten die 10 maal hoger waren dan de laagst gemeten concentratie in het Zoniënwoud.

Luchtkwaliteit verbetert

Het burgeronderzoek CurieuzenAir koppelde de meetgegevens ook aan de trend in de officiële meetstations en kon op die manier ook de evolutie van de luchtkwaliteit doorheen de tijd inschatten. Dat levert interessante informatie op: terwijl in 2010 nog de helft van de Brusselaars aan echt ongezonde luchtconcentraties werden blootgesteld, is dit in 2021 gezakt naar 1,6% of zo’n 17.000 inwoners (volgens de huidige Europese normen). Net in het centrum van de Stad Brussel is de luchtkwaliteit het sterkst verbeterd.

Beleid loont

De experten die het burgeronderzoek CurieuzenAir begeleiden zijn duidelijk: beleid loont. Op Europees niveau werden de emissieplafonds verlaagd voor wagens. En lokaal bougeerde er de laatste jaren ook heel wat in Brussel: de lage-emissiezone werd ingevoerd om vervuilende wagens te weren uit het Gewest, de circulatieplannen moeten ervoor zorgen dat de verkeersdruk in Brussel tegen 2030 met een kwart zal dalen, er wordt fors geïnvesteerd in het openbaar vervoer en een fietsnetwerk en invalswegen worden omgetoverd tot groene boulevards. Daarnaast zorgden de coronamaatregelen ook voor minder autoverkeer. Al die maatregelen samen zorgen ervoor dat Brussel letterlijk kan ademen.

Meer dan ooit sociale strijd

Tegelijkertijd leggen de resultaten ook bloot dat de strijd voor schone lucht meer dan ooit een sociale strijd is. Het zijn de armste wijken die het meest vervuild zijn. De NO2-concentraties liggen er dubbel zo hoog als in de rijkste gemeenten. Het zijn de armste wijken, waar het autobezit per gezin het laagst ligt. Het zijn de armste die de zwaarste prijs betalen voor de vuile lucht die ze inademen: met hun gezondheid. Een beleid voor gezonde lucht is in de eerste plaats een sociaal beleid.

In Gent werken we verder voor gezonde lucht

Ook in Gent putten we hoop uit dit onderzoek: beleid loont. En samen met de Gentse ploeg maken we een prioriteit van gezonde lucht voor alle Gentenaars. Dat doen we door een gecombineerde aanpak. Met de lage-emissiezone zorgen we dat de wagens die in Gent rondrijden schoner zijn. De circulatieplannen zorgen ervoor dat er minder autoverkeer is en een betere doorstroming van het verkeer. We zorgen voor wijkparken in de wijken. We investeren in fietsinfrastructuur en autodelen. Natuur en ontharding van het publiek domein brengen letterlijk zuurstof in de Stad. En daarbovenop investeren we met het luchtkwaliteitsfonds de volgende drie jaar 4,5 miljoen euro  extra in maatregelen om de luchtkwaliteit in Gent te verbeteren.

Onze ambitie is duidelijk: iedere Gentenaar heeft het recht op zuivere lucht. En daar werken we verder aan.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.