Coronacrisis: extra financiële steun voor kwetsbare Gentenaars

24 April 2020

Coronacrisis: extra financiële steun voor kwetsbare Gentenaars

Er komt een systeem van aanvullende financiële hulp voor Gentenaars die het nu financieel moeilijk hebben. En dat zijn er door de crisis meer en meer. De huur en de rekeningen geraken nog moeilijk betaald. Er kloppen vandaag dagelijks bijna dubbel zoveel mensen aan bij het OCMW met vragen rond financiële hulpverlening.

Het Gentse OCMW geeft met eigen middelen al enkele jaren extra financiële steun bovenop het veel te lage leefloon. Tot nu kwamen enkel mensen met een bepaald soort inkomen in aanmerking: mensen die moeten rondkomen met een leefloon of met een te lage inkomensvervangende toegemoetkoming voor personen met een handicap, bijvoorbeeld. Er waren al langer plannen om die extra steun uit te breiden naar iedereen die onder een bepaald inkomen valt, los van de aard van dat inkomen. Want niet het soort inkomen dat je hebt, maar wel de hoogte van dat inkomen zorgt ervoor dat je het moeilijk hebt of niet. Zo moeten mensen die langer werkloos zijn door de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen ook rondkomen met weinig.

Versnelde invoering

Die uitbreiding geraakt nu door de coronacrisis in een versnelling. Oorspronkelijk was ze gepland voor het laatste kwartaal van dit jaar. Maar het Gentse stadsbestuur heeft besloten om sneller werk te maken van de invoering. Op de jongste gemeenteraadscommissie Welzijn vroeg Groen-gemeenteraadslid Evita Willaert bevoegd schepen Coddens om meer uitleg. Ze wilde ook weten of de Sociale Dienst van het OCMW er klaar voor is om die uitbreiding versneld in te voeren.

“Het is bewonderenswaardig dat de Sociale Dienst in deze uitzonderlijke tijden – waarin heel wat medewerkers van thuis uit werken – er in slaagt om alle zeilen bij te zetten om de uitbreiding van de steun versneld in te voeren. Het toont weer maar eens hoe we in Gent alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.” - Evita Willaert, gemeenteraadslid

De Sociale Dienst van het OCMW zal een stevige tand bijsteken om de uitbreiding zo snel mogelijk waar te maken. Daarbij blijft het natuurlijk belangrijk dat het achterliggende systeem dat de berekeningen maakt goed en correct werkt. Bedoeling is om die extra steun aan kwetsbare Gentenaars die ervoor in aanmerking komen, toe te kennen vanaf 1 mei. Omdat er politiek nog enkele stappen doorlopen moeten worden en omdat de onderliggende software nog moet uitgetest worden, zullen de eerste uitbetalingen vanaf eind juni kunnen gebeuren, nadat de dossiers voorgelegd zijn aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Maar dan zal er met terugwerkende kracht uitbetaald worden.

Sociaal Gent

Natuurlijk blijven mensen die de voorbije weken bij het OCMW aanklopten niet in de kou staan. Er wordt onderzocht waar zij nu al recht op hebben. En met het oog op de nakende uitbreiding van de extra financiële steun worden nu al documenten opgevraagd zodat er geen tijd verloren gaat en worden cliënten op de hoogte gebracht van de volgende stappen.

Evita vroeg ook naar een laatste stand van zaken van de stijgende hulpvragen aan het OCMW. Schepen Coddens gaf mee dat er vandaag dagelijks bijna dubbel zoveel mensen bij het OCMW aankloppen met vragen rond financiële hulpverlening. Er zijn ook stijgende vragen rond materiële hulpverlening, schuldhulpverlening en voor hulp bij administratie.