Corona: Gent beschermt huurders

18 Juni 2020

Corona: Gent beschermt huurders

De coronacrisis doet de werkloosheid stijgen en de lonen dalen. In een stad waarin de helft van de huishoudens huurt, komen daardoor heel wat mensen in de problemen. Gent werkte daarom een pakket maatregelen uit om de meest kwetsbare huurders te steunen. De Stad maakte 1,2 miljoen euro vrij om huurders bij te staan. Hoe wordt dat geld besteed?

Huurpremie

Heel wat kwetsbare gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. In afwachting huren ze noodgedwongen op de private markt voor (te) veel geld. Vele gezinnen hebben moeite om hun facturen te betalen, zeker nu velen (al dan niet tijdelijk) werkloos werden. Vlaanderen voorziet daarom in een premie voor gezinnen die langer dan vier jaar op een wachtlijst staan. Gent voorziet nu een aanvullende huurpremie voor de naar schatting 2.300 gezinnen die tussen twee en vier jaar op een wachtlijst staan. Een jaar lang krijgen ze een premie van 40 euro per maand. De Stad trekt hiervoor een miljoen euro uit.

Schepen van Wonen Tine Heyse: “De eerste golf van het virus hebben we bedwongen. Nu moeten we ook de sociale crisis bedwingen zodat kwetsbare mensen niet alsnog kopje-onder gaan.”

“De eerste golf van het virus hebben we bedwongen. Nu moeten we ook de sociale crisis bedwingen zodat kwetsbare mensen niet alsnog kopje-onder gaan.” -
Tine Heyse, schepen van Wonen

Meer tijdelijke huisvesting voor kwetsbare huurders

Door de coronacrisis valt te vrezen dat het aantal uithuiszettingen zal stijgen. "Daarom verhogen we versneld het aanbod aan tijdelijke huisvesting, zodat gezinnen niet op straat belanden. De Stad maakt 100.000 euro extra renovatiebudget vrij. Zo raken er sneller sociale woningen klaar voor mensen met een dringende woonnood. In de nieuwe overeenkomst met CAW Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld stijgt het aantal dergelijke woningen van 23 naar 40 tegen eind dit jaar. Daarbovenop voorzien we nu budget voor het in orde zetten van 15 bijkomende woningen."

Extra in de verf: Sociaal Verhuurkantoor Gent en HuurinGent

Het is belangrijker dan ooit dat het aanbod van het Sociaal Verhuurkantoor Gent en HuurinGent stevig groeit. Schepen Heyse: “Het komt er dus op aan om meer verhuurders warm te maken om met deze organisaties in zee te gaan. Daarvoor werven we een extra personeelslid aan.”

Huuringent en SVK Gent verhuren de woningen op hun beurt aan specifieke doelgroepen aan een verlaagde huurprijs. In ruil voor de verlaagde huurprijs garanderen ze betalingszekerheid aan de verhuurder. De organisaties dragen dus het financiële risico dat bij verhuren hoort, wat in deze tijden een extra troef kan zijn voor verhuurders.