Constructief overleg met de vakbonden

30 April 2020

Constructief overleg met de vakbonden

Vanavond ging Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel, de dialoog aan met de stedelijke vakbonden rond het punt van de gelijkschakeling van de verlofstelsels. Het was een constructief overleg, waarbij de samenwerking en het vertrouwen versterkt werd. We zijn het erover eens dat het sociaal akkoord van december 2019 hiervoor een goede basis biedt. Het meest gevoelige punt binnen dat sociaal akkoord was de toepassing van het publiek vakantiestelsel voor contractuelen. We zijn het erover eens dat zo’n vakantiestelsel voordelen heeft, echter met een ongewenst neveneffect voor medewerkers met bijzondere prestaties in de zorg, vanaf 2022. Dat gaan we aanpakken. Iedereen vooruit, geen financieel verlies voor medewerkers van Ouderenzorg Bram heeft begrip voor de vraag van de vakbonden om voor onze medewerkers binnen Ouderenzorg een structurele oplossing uit te werken, die verder gaat dan de looptijd van het sociaal akkoord. Op die manier zorgen we er samen duidelijker voor dat er geen financieel verlies zal zijn nu en in de toekomst voor de personeelsleden uit ouderenzorg en dat iedereen erop vooruit gaat met het sociaal akkoord. We engageerden ons vanavond (donderdag 30 april, red.) om op korte termijn samen naar die structurele oplossing te zoeken. Sociale dialoog werkt We mogen trots zijn op het akkoord van eind vorig jaar, waarop we nu voortbouwen - want dat betekent een verbetering voor alle werknemers van Stad Gent. We doen hiermee een historische inspanning om zorg in publieke handen te houden en we zorgen voor de beste voorwaarden. Dit bewijst opnieuw dat de sociale dialoog werkt. Met Brams verleden in de vakbond weet hij dat er met overleg en via dialoog oplossingen worden bereikt. Dat is hoe het akkoord is gesloten en dat is ook hoe hij nu te werk gaat als er vragen over zijn. Vandaar dat we vandaag onmiddellijk opnieuw rond de tafel gingen zitten.