Evaluatie Gentse feesten … en op naar 177

28 November 2019

Evaluatie Gentse feesten … en op naar 177

De raadsleden van Groen spraken woorden van dank uit voor de organisatie, voor de vele mensen die een steentje hebben bijgedragen tot deze fijne editie van de feesten. En gaven enkele to do’s mee voor de komende editie.

Alles kan beter

Het was een week waarin superveel te doen was, van de geslaagde openingsavond met Allez Chantez tot de dag van de lege portemonnees. Een van de hoogtepunten vonden wij het optreden van de Turkse zangers Selma die Sint-Jacobs deed vollopen. Cengiz Cetinkaya vroeg of er in de toekomst meer op diverse artiesten kan worden ingezet. "Diverse artiesten trekken een diverser publiek aan en onze fractie vraagt al langer om van de feesten een feest voor alle Gentenaars te maken", stelde Cengiz. 

"Niet alle pleinen gebruiken dezelfde bekers en een gelijke waarborg, dit zorgt voor onduidelijkheid bij de bezoekers. Kunnen we dat voor de bezoekers niet makkelijker maken?" - Bert Misplon

"Er zijn de laatste jaren al heel wat positieve stappen gezet op het vlak van gebruik van de herbruikbare bekers", zei Bert Misplon, "de afvalberg tijdens de Gentse feesten vermindert merkelijk. Maar niet alle pleinen gebruiken dezelfde bekers en een gelijke waarborg, dit zorgt voor onduidelijkheid bij de bezoekers. Kunnen we dat voor de bezoekers niet makkelijker maken?", vroeg hij aan schepen van milieu Tine Heyse. Tine moest toegeven dat we als stad de pleinorganisatoren niet kunnen verplichten om dezelfde bekers te gebruiken. Wat de stad wel kan en ook gaat doen is een gelijke waarborg voor alle pleinen invoeren en dat gaat ook gebeuren vanaf volgend jaar zodat er nog minder bekers op de grond terechtkomen.

Hafsa vestigde ook de aandacht op duurzame mobiliteit van en naar de feesten. Meer bezoekers komen op een duurzame manier maar dit kan nog beter. Bert vulde aan en vroeg waarom de taxifietsen de laatste jaren niet meer zo actief rijden. Schepen Storms ging dit nakijken.

Hafsa vroeg ook naar meer drinkwaterfonteintjes, schaduwplekken en sanitaire voorzieningen, en ook meer genderneutrale toiletten.

Ten slotte, ook dit jaar werden de feesten weer ontsierd door grensoverschrijdend gedrag van enkelingen en dat is ontoelaatbaar. Daarom stemt het de fractie tevreden dat er een speciaal actieplan komt rond zedenfeiten op grote evenementen. Deze zaken horen niet thuis op de Gentse feesten!