Coaches voor duurzame tewerkstelling

24 Januari 2019

Coaches voor duurzame tewerkstelling

Afgelopen dinsdag stond een belangrijk agendapunt op de Gentse gemeenteraadscommissie Werk: de subsidieovereenkomst voor job- en taalcoaching op de werkvloer. In samenwerking met de VDAB kunnen werkgevers hierdoor beroep doen op een bedrijfsexterne coach die nieuwe medewerkers ondersteunt.

"Het is van cruciaal belang dat nieuwe werknemers zich op de werkvloer en onder collega’s thuis voelen." - Bram Van Braeckevelt

Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk: “Het is van cruciaal belang dat nieuwe werknemers zich op de werkvloer en onder collega’s thuis voelen. Bij sommigen is het aangewezen om daarin wat extra coaching te voorzien, onder andere om de kennis van het Nederlands waar nodig op te krikken. De persoonlijke begeleider staat hen gedurende maximaal 6 maanden bij. Een dergelijke aanpak verhoogt aanzienlijk de kansen op een duurzame tewerkstelling.”