Circulair engagement in Gent

15 Oktober 2020

Circulair engagement in Gent

Gent ondertekent de Circular Cities Declaration. Schepen Tine Heyse, bevoegd voor circulaire economie: “Tientallen Europese steden slaan de handen in elkaar en versnellen de transitie naar een circulaire economie.” Door het ondertekenen van de 'Verklaring Circulaire Steden' toont Gent haar circulaire ambities en sluit de stad aan bij internationale koplopers en partnersteden.

Schepen Heyse: “Onze economie circulair maken is absoluut noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat omvat niet alleen doordacht omgaan met materialen, maar ook met ruimte, energie, water en voeding.” 

Duurzaam materialenbeheer

Ook voor schepen Bram Van Braeckevelt is de transitie naar een circulaire economie evident. Afval bestaat niet in een circulaire economie. De producten van vandaag zijn de grondstoffen voor morgen. Schepen Van Braecekvelt: “Duurzaam materialenbeheer is belangrijk voor IVAGO. Er liggen ook grote kansen: nog deze bestuursperiode komt er een herinrichting van de recyclageparken, in functie van nog meer circulair denken én doen.”

"Deze bestuursperiode komt er nog een herinrichting van de recyclageparken, in functie van nog meer circulair denken én doen.” - Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare netheid

Met de ondertekening engageren we ons om bewustwording te creëren over circulaire praktijken in de eigen organisatie, bij burgers en bedrijven. Publieke aankopen worden ingezet als hefboom om de markt van circulaire producten en diensten te promoten. Aan de hand van deze en andere engagementen uit de verklaring gaan verschillende stadsdiensten de komende maanden aan de slag om een circulaire strategie op te maken. Wordt vervolgd!

Kijk hier welk steden dit engagement allemaal ondertekenden.