Buren van de Reigerstraat krijgen hun buurtpark

21 Juni 2018

 In de buurt van het Sint-Pietersstation, aan de Ganzendries, ligt het Reigerspark. De Groen-fractie dringt al langer aan op het verwerven van dit park, om het behoud er van te garanderen. Bram Van Braeckevelt vroeg  aan schepen van Openbaar Groen, Rudy Coddens, of er vooruitgang in het dossier zat.    

De schepen kon bevestigen dat er inderdaad nieuws was. Er is een akkoord over de overnameprijs met Vlaanderen. Bovendien is het de intentie om het Reigerspark mee op de nemen in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groen, waardoor het ook beschermd zou worden. Het vrijmaken van het budget zal een zaak zijn van de nieuwe bestuursploeg, maar er is wel een principieel  akkoord.

 Bram reageert enthousiast:“Dit is weer het bewijs, dat wanneer stadsbestuur en burgers samen de handen uit de mouwen steken, we verder springen. Laat ons de lijn nu doortrekken en de buurt ook betrekken bij de verdere inrichting van het park.”

In afwachting van de aankoop wil de Stad alvast een tijdelijke beheer- en gebruiksovereenkomst afsluiten zodat het gebied al in gebruik kan genomen worden. Hiervoor zal de Stad opnieuw contact opnemen met de Vlaamse overheid. Met haar akkoord kan de Stad deze zone in gebruik nemen en samen met het buurtcomité  nadenken over en werk maken van een verdere (tijdelijke) inrichting.