Budgetopmaak 2023 afgerond. Stadsbestuur beschermt zich budgettair voor de toekomst en doet dit met de nodige zorg voor Gentenaars én medewerkers

30 November 2022

Budgetopmaak 2023 afgerond. Stadsbestuur beschermt zich budgettair voor de toekomst en doet dit met de nodige zorg voor Gentenaars én medewerkers

Met het stadsbestuur hebben we opnieuw een moeilijke budgetoefening afgerond. Voor de budgetopmaak 2023 stond het stadsbestuur voor de taak om structureel 26,5 miljoen euro te zoeken. Dit is gelukt na een proces waarbij keuzes werden gemaakt in de eigen werking én waarbij de ontvangsten werden verhoogd. Belangrijk voor Groen Gent is dat dit kon gebeuren met de nodige zorg voor de kwetsbare Gentenaar en zonder naakte ontslagen bij het personeel.

Heel wat steden en gemeenten zitten de laatste jaren in een moeilijke financiële situatie. De coronacrisis, de Oekraïnecrisis met gestegen energie- en grondstofprijzen als gevolg en de enorme inflatie en de daaruit volgende loonindexaties zorgen ervoor dat ook de Stad Gent niet ontkomt aan een nieuwe zware budgettaire oefening. Dit nadat ook eerder dit jaar (juni 2022) werd ingegrepen op het stadsbudget.

Initieel stond het stadsbestuur voor de taak om 26,5 miljoen euro vrij te maken om het meerjarenplan in evenwicht te brengen. Een indexatie van het Gemeentefonds, een snellere doorstorting van de personenbelasting door de federale overheid en gunstigere voorspellingen dan verwacht van het Planbureau hebben finaal geleid tot een oefening van 21 miljoen euro. Twee derde of 14 miljoen wordt nu gehaald uit besparingen op uitgaven, één derde of 7 miljoen via ontvangsten. Het gedeeltelijk waardevast maken van de retributies levert 5.5 miljoen euro op. Er wordt voorzien in een kortingssysteem voor de woonzorgcentra en de stedelijke kinderopvang voor schoolkinderen zodat  bewoners en ouders niet geconfronteerd worden met de hogere toegelaten indexeringen in 2023. Daarnaast brengt  een verhoogde belasting op werven en de doorstroomhinder die ze veroorzaken 1,5 miljoen euro op.

Kwetsbaren beschermen

Vanuit onze partij werd mee ondersteund om op een zorgzame manier tot keuzes te komen en hierbij zoveel mogelijk burgers in kwetsbare situaties te beschermen. We besparen niet op de steun aan Gentenaars in financiële moeilijkheden, op het ontzorgen inzake woon- en energiecrisis en op jeugdbeleid. Ook de kernwerkingen van de kinderopvang en het onderwijs worden gevrijwaard.

Geen naakte ontslagen

Met Groen hamerden wij erop om zorg te blijven dragen voor het stadspersoneel. De Stad Gent houdt zich aan het engagement om niet over te gaan tot naakte ontslagen. Personeelsleden van wie de taken uitdoven tegen 2025 krijgen de kans om een andere taak op te nemen binnen de organisatie. Daarbovenop werd beslist om het pensioenfonds vanaf 2023 inflatiebestendig te maken en de pensioenreserves boven de 100 miljoen euro te houden.

Toekomstbestendige keuzes

Het stadsbestuur greep deze budgetronde aan om een buffer van 10 miljoen te voorzien op de autofinancieringsmarge van 2025. Of we daarmee alle toekomstige uitdagingen afdekken, zal moeten blijken, maar het vormt alvast een stevige financiële buffer voor de grote uitdagingen die ongetwijfeld nog op ons afkomen.